In opdracht van de Republikeinse partij verzamelde het bedrijf Deep Root Analytics de immense hoeveelheid informatie voor campagnedoeleinden. Bij de opslag liet de data-analist een flinke steek vallen, ontdekte IT-beveiliger Chris Vickery van UpGuard.Het bedrijf liet na een server met 1,1 terabyte aan data af te sluiten, waardoor privégegevens van miljoenen Amerikanen vrij toegankelijk waren. Deep Root Analytics heeft de fout inmiddels toegegeven.

Gegevens over de achtergrond en persoonlijke voorkeuren vormen een relatief nieuw wapen in de verkiezingsstrijd. Analyse van die informatie moet leiden tot een fijnmaziger profiel van de kiezer, waarop campagnevoerders hun strategie kunnen afstemmen.

In opdracht van de Republikeinse partij verzamelde het bedrijf Deep Root Analytics de immense hoeveelheid informatie voor campagnedoeleinden. Bij de opslag liet de data-analist een flinke steek vallen, ontdekte IT-beveiliger Chris Vickery van UpGuard.Het bedrijf liet na een server met 1,1 terabyte aan data af te sluiten, waardoor privégegevens van miljoenen Amerikanen vrij toegankelijk waren. Deep Root Analytics heeft de fout inmiddels toegegeven.Gegevens over de achtergrond en persoonlijke voorkeuren vormen een relatief nieuw wapen in de verkiezingsstrijd. Analyse van die informatie moet leiden tot een fijnmaziger profiel van de kiezer, waarop campagnevoerders hun strategie kunnen afstemmen.