Stef Willems van Vias Institute, de verkeersveiligheidsorganisatie met wie de parketten en politierechtbanken samenwerken, bevestigt het nieuws. In Dendermonde zullen bepaalde overtreders het monitoringsysteem al voorgesteld krijgen voor ze voor de rechter moeten verschijnen, in Verviers zal het de rechter zelf zijn die het kan opleggen.

"De deelnemers zullen goed begeleid worden", benadrukt Willems. "Men zal het rijgedrag in eerste instantie maandelijks met hen bespreken: als ze bijvoorbeeld altijd op dezelfde plaats een inbreuk plegen, zullen concrete doelstellingen naar voren geschoven worden om ervoor te zorgen dat ze de overtreding niet meer maken. Zo hopen we op een duurzame manier hun gedrag te veranderen", zegt hij.

Europese primeur

Het proefproject zal minstens een jaar lopen. "Het is de eerste keer in Europa dat zoiets gedaan wordt en dat er een hele omkadering bij is. Hoe het verder moet na het proefproject, hangt af van de resultaten en hoe de parketten en politierechters er verder mee wensen om te gaan. We moeten bovendien genoeg mensen vinden die erin mee willen stappen."

Voor de eerste proefpersonen zal deelname aan het project gratis zijn, later zullen het trackingapparaat en de omkadering wel betaald moeten worden. "Maar de kostprijs zal uiteraard wel lager liggen dan de boete die de overtreder riskeert", benadrukt Willems. "De exacte bedragen moeten nog uitgeklaard worden."

Stef Willems van Vias Institute, de verkeersveiligheidsorganisatie met wie de parketten en politierechtbanken samenwerken, bevestigt het nieuws. In Dendermonde zullen bepaalde overtreders het monitoringsysteem al voorgesteld krijgen voor ze voor de rechter moeten verschijnen, in Verviers zal het de rechter zelf zijn die het kan opleggen. "De deelnemers zullen goed begeleid worden", benadrukt Willems. "Men zal het rijgedrag in eerste instantie maandelijks met hen bespreken: als ze bijvoorbeeld altijd op dezelfde plaats een inbreuk plegen, zullen concrete doelstellingen naar voren geschoven worden om ervoor te zorgen dat ze de overtreding niet meer maken. Zo hopen we op een duurzame manier hun gedrag te veranderen", zegt hij. Het proefproject zal minstens een jaar lopen. "Het is de eerste keer in Europa dat zoiets gedaan wordt en dat er een hele omkadering bij is. Hoe het verder moet na het proefproject, hangt af van de resultaten en hoe de parketten en politierechters er verder mee wensen om te gaan. We moeten bovendien genoeg mensen vinden die erin mee willen stappen."Voor de eerste proefpersonen zal deelname aan het project gratis zijn, later zullen het trackingapparaat en de omkadering wel betaald moeten worden. "Maar de kostprijs zal uiteraard wel lager liggen dan de boete die de overtreder riskeert", benadrukt Willems. "De exacte bedragen moeten nog uitgeklaard worden."