Het leeuwendeel van de overheidsbestuurders die zetelen in de raad van bestuur van de vzw EuroGreenIT is aangewezen.

In januari zag een publiek-privaat partnerschap, EuroGreenIT, het levenslicht. Dat moet een r&d-centrum worden om projecten en start-ups rond Green IT de wind in de rug te geven.

De identiteit van de bestuurders die de Waalse overheid als aandeelhouder vertegenwoordigen, is bekend. Het gaat om Pol Flamend, Pascal Keiser (TechnocITé), Antoine Tanzilli en David Valentiny. Een laatste bestuurder moet nog worden aangeduid - de MR moet nog een naam naar voren schuiven. De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid in juni.

Zoals het er nu uitziet bevat de raad van bestuur meer overheids- dan privé-bestuurders. Bij die laatste bevinden zich Jacques Platieau van IBM en Pol Vanbiervliet van Cisco. Het publiek-private evenwicht - de 'pariteit' - moet binnen enkele maanden hersteld zijn, wanneer andere spelers in het kapitaal (en het initiatief) stappen. Het zou onder meer kunnen gaan over spelers uit de energie- en bouwsector. Onderhandelingen daarrond zijn nog aan de gang.

Het leeuwendeel van de overheidsbestuurders die zetelen in de raad van bestuur van de vzw EuroGreenIT is aangewezen.In januari zag een publiek-privaat partnerschap, EuroGreenIT, het levenslicht. Dat moet een r&d-centrum worden om projecten en start-ups rond Green IT de wind in de rug te geven. De identiteit van de bestuurders die de Waalse overheid als aandeelhouder vertegenwoordigen, is bekend. Het gaat om Pol Flamend, Pascal Keiser (TechnocITé), Antoine Tanzilli en David Valentiny. Een laatste bestuurder moet nog worden aangeduid - de MR moet nog een naam naar voren schuiven. De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid in juni. Zoals het er nu uitziet bevat de raad van bestuur meer overheids- dan privé-bestuurders. Bij die laatste bevinden zich Jacques Platieau van IBM en Pol Vanbiervliet van Cisco. Het publiek-private evenwicht - de 'pariteit' - moet binnen enkele maanden hersteld zijn, wanneer andere spelers in het kapitaal (en het initiatief) stappen. Het zou onder meer kunnen gaan over spelers uit de energie- en bouwsector. Onderhandelingen daarrond zijn nog aan de gang.