De Raad van State oordeelt dat het geheim van de stemming niet voldoende gegarandeerd is in de nieuwe elektronische stemprocedure. Dat berichten de Corelio-kranten.

Volgens de nieuwe procedure, die deze week in het Vlaams parlement besproken wordt, moeten kiezers eerst elektronisch stemmen in het stemhokje, krijgen ze vervolgens een stembiljet, en moeten ze dat uiteindelijk scannen in een scanner elders in het stemlokaal. Pas dan is hun stem geldig.

De kiezer moet dus het stembiljet dichtvouwen, aanschuiven voor de scanner, en het nadien weer openvouwen. "De verplichting tot het openvouwen van het biljet door de kiezer, met wachtenden achter hem, brengt het risico met zich mee dat het geheime karakter van de stemming wordt geschonden", zegt de Raad van State in zijn advies. De Raad stelt voor om in elk stemhokje een handscanner te installeren, zodat de kiezer er in alle beslotenheid zijn stem kan uitbrengen.

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) is het niet eens met de kritiek van de Raad van State op de nieuwe procedure voor elektronisch stemmen. "We hebben nu een procedure die absoluut democratische garanties biedt, ze is volledig transparant en ze kan worden gecontroleerd", reageert Bourgeois op de VRT-radio. Volgens hem wordt tegemoet gekomen aan de kritiek op de vroegere procedure, namelijk dat je niet wist of je stem correct werd geregistreerd en dat een hertelling niet mogelijk was.

Bourgeois benadrukt ook dat de print die de kiezer krijgt na het stemmen in het stemhokje, geen groot biljet is, maar veeleer "een veredeld kasticket". Hij merkt op dat de geheime stemming nu ook niet altijd gegarandeerd is, wanneer iemand zijn papieren biljet niet toevouwt of toont aan anderen.

Het advies van de Raad van State maakt deel uit van het parlementaire dossier rond elektronisch stemmen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers, die het decreet daarvoor vandaag in de bevoegde commissie bespreken, kunnen zelf kiezen hoe zwaar ze de opmerkingen en het advies van de Raad van State laten doorwegen.

Er zal bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in 3.150 stembureaus elektronisch gestemd worden, beduidend meer dan in 2006, toen dat in 2.528 bureaus gebeurde. Zo stemmen vijf steden voortaan elektronisch: Aalst, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende. De gemeenten die niet met potlood en papier kiezen, blijven wel in de minderheid, met 148 op 308 gemeenten.

Bron: Belga

De Raad van State oordeelt dat het geheim van de stemming niet voldoende gegarandeerd is in de nieuwe elektronische stemprocedure. Dat berichten de Corelio-kranten. Volgens de nieuwe procedure, die deze week in het Vlaams parlement besproken wordt, moeten kiezers eerst elektronisch stemmen in het stemhokje, krijgen ze vervolgens een stembiljet, en moeten ze dat uiteindelijk scannen in een scanner elders in het stemlokaal. Pas dan is hun stem geldig. De kiezer moet dus het stembiljet dichtvouwen, aanschuiven voor de scanner, en het nadien weer openvouwen. "De verplichting tot het openvouwen van het biljet door de kiezer, met wachtenden achter hem, brengt het risico met zich mee dat het geheime karakter van de stemming wordt geschonden", zegt de Raad van State in zijn advies. De Raad stelt voor om in elk stemhokje een handscanner te installeren, zodat de kiezer er in alle beslotenheid zijn stem kan uitbrengen. Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) is het niet eens met de kritiek van de Raad van State op de nieuwe procedure voor elektronisch stemmen. "We hebben nu een procedure die absoluut democratische garanties biedt, ze is volledig transparant en ze kan worden gecontroleerd", reageert Bourgeois op de VRT-radio. Volgens hem wordt tegemoet gekomen aan de kritiek op de vroegere procedure, namelijk dat je niet wist of je stem correct werd geregistreerd en dat een hertelling niet mogelijk was. Bourgeois benadrukt ook dat de print die de kiezer krijgt na het stemmen in het stemhokje, geen groot biljet is, maar veeleer "een veredeld kasticket". Hij merkt op dat de geheime stemming nu ook niet altijd gegarandeerd is, wanneer iemand zijn papieren biljet niet toevouwt of toont aan anderen.Het advies van de Raad van State maakt deel uit van het parlementaire dossier rond elektronisch stemmen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers, die het decreet daarvoor vandaag in de bevoegde commissie bespreken, kunnen zelf kiezen hoe zwaar ze de opmerkingen en het advies van de Raad van State laten doorwegen. Er zal bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in 3.150 stembureaus elektronisch gestemd worden, beduidend meer dan in 2006, toen dat in 2.528 bureaus gebeurde. Zo stemmen vijf steden voortaan elektronisch: Aalst, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende. De gemeenten die niet met potlood en papier kiezen, blijven wel in de minderheid, met 148 op 308 gemeenten. Bron: Belga