De Luikse balie biedt sinds half januari de mogelijkheid om online en in alle veiligheid een advocaat te raadplegen. Een Europese première volgens de initiatiefnemers.

"Wij stonden voor twee grote uitdagingen: enerzijds het beroepsgeheim en de deontologische regels van de advocaat, anderzijds de feilloze identificatie van de cliënt", vertelt Jean-François Henrotte die bij de Luikse balie het project leidt. Henrotte benadrukt dat juridische raadpleging online gebonden is aan extreem strenge regels aangaande afstandscontracten, elektronische handel enz. "Volgens de FOD Economie voldoen twee van de drie Belgische sites niet volledig aan de Belgische wetgeving." Advocaten kunnen zich echter niet veroorloven om buiten die lijntjes te kleuren.

Belanghebbenden kunnen zich via de viertalige website [consultation.barreaudeliege.be] identificeren en een advocaat zoeken (op naam of volgens specialisme: nu al is een honderdtal advocaten bereikbaar op een potentieel van 850). Vervolgens neem je contact op met de advocaat van je keuze die dan eerst moet nagaan of er geen belangenconflict dreigt vooraleer hij het contact bevestigt. Het is mogelijk contracten uit te wisselen, te onderhandelen over het tarief en je raadpleging ook meteen te betalen (via Ogone of debet- of creditkaart). Ook RSS-feed is beschikbaar. De documenten van het dossier kunnen ook online geraadpleegd worden. De site richt zich zowel tot particulieren als tot bedrijven.

Om de veiligheid te garanderen regelt de site een codering van alle uitwisseling gekoppeld aan een identificatie via elektronische identiteitskaart. De balie deed voor dit project een beroep op de diensten van het Luikse bedrijf Pyramiq.

Andere balies, onder meer die van Namen, hebben al belangstelling voor het project.

De Luikse balie biedt sinds half januari de mogelijkheid om online en in alle veiligheid een advocaat te raadplegen. Een Europese première volgens de initiatiefnemers. "Wij stonden voor twee grote uitdagingen: enerzijds het beroepsgeheim en de deontologische regels van de advocaat, anderzijds de feilloze identificatie van de cliënt", vertelt Jean-François Henrotte die bij de Luikse balie het project leidt. Henrotte benadrukt dat juridische raadpleging online gebonden is aan extreem strenge regels aangaande afstandscontracten, elektronische handel enz. "Volgens de FOD Economie voldoen twee van de drie Belgische sites niet volledig aan de Belgische wetgeving." Advocaten kunnen zich echter niet veroorloven om buiten die lijntjes te kleuren. Belanghebbenden kunnen zich via de viertalige website [consultation.barreaudeliege.be] identificeren en een advocaat zoeken (op naam of volgens specialisme: nu al is een honderdtal advocaten bereikbaar op een potentieel van 850). Vervolgens neem je contact op met de advocaat van je keuze die dan eerst moet nagaan of er geen belangenconflict dreigt vooraleer hij het contact bevestigt. Het is mogelijk contracten uit te wisselen, te onderhandelen over het tarief en je raadpleging ook meteen te betalen (via Ogone of debet- of creditkaart). Ook RSS-feed is beschikbaar. De documenten van het dossier kunnen ook online geraadpleegd worden. De site richt zich zowel tot particulieren als tot bedrijven. Om de veiligheid te garanderen regelt de site een codering van alle uitwisseling gekoppeld aan een identificatie via elektronische identiteitskaart. De balie deed voor dit project een beroep op de diensten van het Luikse bedrijf Pyramiq. Andere balies, onder meer die van Namen, hebben al belangstelling voor het project.