Ict-dienstenbedrijf RealDolmen heeft bij het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur de opdracht in de wacht gesleept om een nieuwe Kruispuntbank Inburgering (KBI) te bouwen. Dat is een cliëntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Het gaat om een contract van ruim 5,2 miljoen euro over 5 jaar.

Om nieuwkomers in Vlaanderen te helpen inburgeren in de samenleving, zijn er onder meer Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands op poten gezet. Vandaag bestaat er voor de opvolging van die zowat 400.000 mensen al een KBI, in de vorm van een toepassing ('M@trix') op basis van het verouderde client-servermodel.

Omdat die onder meer op vlak van veiligheid, uitbreidbaarheid en performantie te wensen overlaat - en een simpele aanpassing te veel voeten in de aarde zou hebben - heeft de Vlaamse overheid ervoor geopteerd om op zoek te gaan naar een leverancier voor een nieuwe toepassing.

Doel is dat RealDolmen tegen begin 2013 een "gebruiksvriendelijke en uitbreidbare toepassing, gebaseerd op een servicegeoriënteerde architectuur (soa) en een webgebaseerd infrastructuurmodel" ontwikkelt.

"De inburgeraar wordt centraal geplaatst in een 18-talige, eenvoudig toegankelijke oplossing. Dat houdt in dat zij in de nieuwe KBI-toepassing zelf rechtstreeks toegang krijgen tot informatie over hun zelf aangegane engagementen", klinkt het bij het Agentschap. RealDolmen voorziet ook de mogelijkheid tot rapportage via bi-tools. Na de oplevering zal het bedrijf het systeem ook enkele jaren onderhouden.

Ict-dienstenbedrijf RealDolmen heeft bij het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur de opdracht in de wacht gesleept om een nieuwe Kruispuntbank Inburgering (KBI) te bouwen. Dat is een cliëntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Het gaat om een contract van ruim 5,2 miljoen euro over 5 jaar.Om nieuwkomers in Vlaanderen te helpen inburgeren in de samenleving, zijn er onder meer Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands op poten gezet. Vandaag bestaat er voor de opvolging van die zowat 400.000 mensen al een KBI, in de vorm van een toepassing ('M@trix') op basis van het verouderde client-servermodel. Omdat die onder meer op vlak van veiligheid, uitbreidbaarheid en performantie te wensen overlaat - en een simpele aanpassing te veel voeten in de aarde zou hebben - heeft de Vlaamse overheid ervoor geopteerd om op zoek te gaan naar een leverancier voor een nieuwe toepassing.Doel is dat RealDolmen tegen begin 2013 een "gebruiksvriendelijke en uitbreidbare toepassing, gebaseerd op een servicegeoriënteerde architectuur (soa) en een webgebaseerd infrastructuurmodel" ontwikkelt. "De inburgeraar wordt centraal geplaatst in een 18-talige, eenvoudig toegankelijke oplossing. Dat houdt in dat zij in de nieuwe KBI-toepassing zelf rechtstreeks toegang krijgen tot informatie over hun zelf aangegane engagementen", klinkt het bij het Agentschap. RealDolmen voorziet ook de mogelijkheid tot rapportage via bi-tools. Na de oplevering zal het bedrijf het systeem ook enkele jaren onderhouden.