De rechters zijn van oordeel dat het massaal verzamelen van de data veel verder reikt dan wat wettelijk is toegestaan. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de gesprekken, wel om de metadata, onder meer wie naar wie belt en wanneer.

Dat de NSA die gegevens verzamelt werd in 2013 onthuld door klokkenluider Edward Snowden. Hij laat via Twitter weten blij te zijn met de veroordeling. "Nooit gedacht dat de dag zou komen dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als onwettig zouden veroordelen en daarbij zeggen dat het mijn verdienste is voor het onthullen daarvan."

Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om het verzamelen van telefoongegevens in de VS. In werkelijkheid gingen (of gaan) de praktijken van de NSA veel verder. Zo onthulde Snowden ook het Prism-programma, een reeks toepassingen en databases die massaal en ook buiten de VS data verzamelden.

Die data was afkomstig van onder meer Microsoft, Yahoo, AOL, Google, Facebook, Skype en Apple. De betrokken techbedrijven benadrukten wel dat ze zelf niet op de hoogte waren van de bewuste datavergaring en hebben sindsdien meer ingezet op encryptie. Vanuit de NSA kwam doorgaans de reactie dat het van oordeel was dat het wel wetting opereerde en zelfs nog meer data wilde verzamelen.

De rechters zijn van oordeel dat het massaal verzamelen van de data veel verder reikt dan wat wettelijk is toegestaan. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de gesprekken, wel om de metadata, onder meer wie naar wie belt en wanneer.Dat de NSA die gegevens verzamelt werd in 2013 onthuld door klokkenluider Edward Snowden. Hij laat via Twitter weten blij te zijn met de veroordeling. "Nooit gedacht dat de dag zou komen dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als onwettig zouden veroordelen en daarbij zeggen dat het mijn verdienste is voor het onthullen daarvan."Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om het verzamelen van telefoongegevens in de VS. In werkelijkheid gingen (of gaan) de praktijken van de NSA veel verder. Zo onthulde Snowden ook het Prism-programma, een reeks toepassingen en databases die massaal en ook buiten de VS data verzamelden.Die data was afkomstig van onder meer Microsoft, Yahoo, AOL, Google, Facebook, Skype en Apple. De betrokken techbedrijven benadrukten wel dat ze zelf niet op de hoogte waren van de bewuste datavergaring en hebben sindsdien meer ingezet op encryptie. Vanuit de NSA kwam doorgaans de reactie dat het van oordeel was dat het wel wetting opereerde en zelfs nog meer data wilde verzamelen.