Het aantal failliete Belgische ondernemingen die actief zijn in de informatica- of de telecomsector is tussen 2003 en 2004 gestegen van 190 naar 207. Het trieste record voor het totale aantal Belgische faillissementen in 2004 (7.984) blijkt dus ook te gelden voor de ICT-sector. De grens van 200 faillissementen is nu overgeschreden, terwijl het aantal ICT-faillissementen in 2002 nog beperkt bleef tot 163. Die cijfers komen van Graydon Belgium, een onderneming die bedrijfsinformatie verzamelt.Het zijn de telecombedrijven die het plaatje in de Belgische ICT-sector zo somber maken, met een stijging van 29 naar 47 faillissementen op een jaar tijd. Als we alleen rekening houden met de bedrijven die actief zijn in IT-consultancy, -ontwikkeling en -onderhoud en met de producenten van IT-materiaal, dan stijgt het aantal faillissementen slechts van 136 naar 139. Bij de bedrijven die IT-consultancy leveren is er zelfs sprake van een aantal (van 54 naar 52). Hetzelfde geldt voor de softwareontwikkelaars, waar het aantal faillissementen is gedaald van 79 naar 76.

Het aantal failliete Belgische ondernemingen die actief zijn in de informatica- of de telecomsector is tussen 2003 en 2004 gestegen van 190 naar 207. Het trieste record voor het totale aantal Belgische faillissementen in 2004 (7.984) blijkt dus ook te gelden voor de ICT-sector. De grens van 200 faillissementen is nu overgeschreden, terwijl het aantal ICT-faillissementen in 2002 nog beperkt bleef tot 163. Die cijfers komen van Graydon Belgium, een onderneming die bedrijfsinformatie verzamelt.Het zijn de telecombedrijven die het plaatje in de Belgische ICT-sector zo somber maken, met een stijging van 29 naar 47 faillissementen op een jaar tijd. Als we alleen rekening houden met de bedrijven die actief zijn in IT-consultancy, -ontwikkeling en -onderhoud en met de producenten van IT-materiaal, dan stijgt het aantal faillissementen slechts van 136 naar 139. Bij de bedrijven die IT-consultancy leveren is er zelfs sprake van een aantal (van 54 naar 52). Hetzelfde geldt voor de softwareontwikkelaars, waar het aantal faillissementen is gedaald van 79 naar 76.