De cijfers komen uit de jaarlijkse STEM-monitor, waarmee de Vlaamse overheid de populariteit van STEM-richtingen opvolgt. Dat voldoende leerlingen in secundair en hoger onderwijs STEM kiezen, is belangrijk want de Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan meer mensen met een wetenschappelijk profiel. Die vraag zal wellicht alleen nog maar toenemen door de verdere digitalisering.

De monitor hoort bij het STEM-actieplan van de Vlaamse regering. De vijfde editie van de STEM-monitor, voor het schooljaar 2017-2018, tekent een stijging van het aantal leerlingen in STEM-richtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs op. In referentiejaar 2010-2011 stroomden 53.806 jongeren in, vorig schooljaar waren dat er 55.153, een stijging met 1.300 leerlingen hoewel het totaal aantal leerlingen in het secundair wel is gedaald met 3.600.

Meer dan 55 procent van de leerlingen in het ASO stroomt intussen uit met een STEM-diploma. Vooral het percentage meisjes valt op. Ten opzichte van 2010-2011 is hun aandeel met bijna 4 procentpunten toegenomen in de derde graad tot bijna een derde. Dat zet zich ook door in het hoger onderwijs. In de academische bachelors met wetenschappelijke inslag is intussen bijna 40 procent van de studenten vrouw.

De STEM-doelstellingen die in 2020 gehaald moeten worden, zijn in zicht of zelfs al behaald. Het aandeel STEM-richtingen in academische bachelors en het aandeel vrouwen in academische STEM-bachelors overschrijden de doelstellingen al, voor het aandeel meisjes in secundair STEM-onderwijs en het aandeel studenten en vrouwen in professionele STEM-bachelors zijn ze niet veraf.

"Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen", reageert uittredend Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ze maakt zich sterk dat de nieuwe eindtermen vanaf september en de modernisering van het secundair onderwijs de wetenschappelijke opleidingen nog aantrekkelijker zullen worden.

De cijfers komen uit de jaarlijkse STEM-monitor, waarmee de Vlaamse overheid de populariteit van STEM-richtingen opvolgt. Dat voldoende leerlingen in secundair en hoger onderwijs STEM kiezen, is belangrijk want de Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan meer mensen met een wetenschappelijk profiel. Die vraag zal wellicht alleen nog maar toenemen door de verdere digitalisering.De monitor hoort bij het STEM-actieplan van de Vlaamse regering. De vijfde editie van de STEM-monitor, voor het schooljaar 2017-2018, tekent een stijging van het aantal leerlingen in STEM-richtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs op. In referentiejaar 2010-2011 stroomden 53.806 jongeren in, vorig schooljaar waren dat er 55.153, een stijging met 1.300 leerlingen hoewel het totaal aantal leerlingen in het secundair wel is gedaald met 3.600.Meer dan 55 procent van de leerlingen in het ASO stroomt intussen uit met een STEM-diploma. Vooral het percentage meisjes valt op. Ten opzichte van 2010-2011 is hun aandeel met bijna 4 procentpunten toegenomen in de derde graad tot bijna een derde. Dat zet zich ook door in het hoger onderwijs. In de academische bachelors met wetenschappelijke inslag is intussen bijna 40 procent van de studenten vrouw.De STEM-doelstellingen die in 2020 gehaald moeten worden, zijn in zicht of zelfs al behaald. Het aandeel STEM-richtingen in academische bachelors en het aandeel vrouwen in academische STEM-bachelors overschrijden de doelstellingen al, voor het aandeel meisjes in secundair STEM-onderwijs en het aandeel studenten en vrouwen in professionele STEM-bachelors zijn ze niet veraf."Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen", reageert uittredend Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ze maakt zich sterk dat de nieuwe eindtermen vanaf september en de modernisering van het secundair onderwijs de wetenschappelijke opleidingen nog aantrekkelijker zullen worden.