Hieronder bieden we u een overzicht van een aantal boeken waar u meer informatie over het onderwerp 'innovatie' kan vinden. We pretenderen niet volledig te zijn, daarvoor zijn er veel te veel boeken over dit thema. We kozen een aantal werken uit omdat ze ofwel een grote invloed hebben gehad op iedereen die over innovatie nadenkt, ofwel omdat ze innovatie op een innovatieve manier bekijken. We vermelden telkens de oorspronkelijke Engelstalige titel, maar veel van deze werken zijn ook in vertaling te verkrijgen.The Innovator's DilemmaClayton M. ChristensenDit is één van de standaardwerken over innovatie. Christensen analyseert in het boek hoe het komt dat succesvolle bedrijven soms de trein missen wanneer nieuwe technologieën nota bene binnen het bedrijf zelf ontdekt werden. De auteur legt de nadruk op 'ontwrichtende innovaties'. Ontwrichtende ('disruptive') technologie plaatst Christensen tegenover aanhoudende ('sustaining') technologie. Deze laatste technologie verbetert de prestaties van producten ten opzichte van de waardecriteria die klanten al hanteren. Ontwrichtende technologie zorgt net voor een nieuw waardenkader. Christensen pakt met een aantal voorbeelden uit van hoe grote bedrijven dergelijke innovatieve technologie wel zagen, maar er de impact van onderschatten. Met name omdat ze te veel naar de klant luisterden: technologische vernieuwing evolueert soms sneller dan de klantenbehoefte. Volgens Christensen kan een bedrijf het beste een afzonderlijke afdeling oprichten waarin nieuwe technologieën een betere kans krijgen, ofwel kan een bedrijf investeren in een andere onderneming die de technologieën verder in de markt zet. Christensen haalt voorbeelden uit diverse sectoren zoals de computerindustrie (printers, hard disks), de sector voor graafmachines en de staalindustrie.[www.claytonchristensen.com]Funky BusinessKjell Nordström & Jonas RidderstraleDe stelling van de twee Zweedse auteurs is eenvoudig: alleen 'funky' ondernemingen, werknemers en bedrijfsleiders maken kans op succes. 'Funky' zijn kan op diverse manieren, maar de 250 bladzijden van het boek kan je in één zin samenvatten: talent moet je gebruiken om 'tijdelijke monopolies' te creëren, grotendeels gebaseerd op emoties ('e-motional commerce'), die de traditionele manier van zakendoen volledig in vraag stellen. Het boek hanteert een provocerende stijl, of wat dacht u van: "Karl Marx was right. The workers do control the most critical means of production: 1,3 kg of brains hold the key to all our futures." Het boek gaat ook in op de stijl die een manager moet hanteren om zijn bedrijf op een goede manier te leiden: een goede bedrijfsleider is vooral een CSO: een 'chief storytelling officer'. Het boek staat vol grappige uitspraken, maar als steeds zit er een grond van waarheid in. Zo schatten de auteurs de IT niet al te hoog in: in het begin kon informatietechnologie nog zorgen voor concurrentievoordeel, maar nu zorgt IT er eigenlijk vooral in dat alle bedrijven meer op elkaar zijn gaan gelijken.[www.funkybusiness.com]Conceptual blockbustingJames L. AdamsWil u beter en creatiever leren denken? Dan is dit boek een goede leidraad voor u. Adams maakt gebruik van inzichten uit uiteenlopende werelden als die van de psychologie, management, kunst en filosofie om te achterhalen wat mensen tegenhoudt bij het brengen van creatieve ideeën. Volgens de schrijver kunnen er diverse soorten 'blokkeringen' optreden die ons van goede ideeën weerhouden: blokkeringen in perceptie, emotionele blokkeringen, culturele, maatschappelijke en intellectuele blokkeringen. Het boek helpt meteen ook om die obstructies weg te werken en door een aantal oefeningen die zowel geschikt zijn voor individuen als voor teams en organisaties. De eerste editie van het boek is intussen meer dan 30 jaar geleden verschenen, maar regelmatig komen er nieuwe en vernieuwde edities op de markt.The circle of innovationTom PetersTom Peters is zowat de oergoeroe van alle management goeroes. De man geniet grote faam als medeauteur van 'In search of excellence' en 'A passion for excellence' en is ook een zeer succesvol spreker. The circle of innovation is een oproep om alles anders te doen, anders te kijken en anders te denken. Het boek werd geschreven nog voor de grote hype rond het web uitbrak maar ademt al helemaal de sfeer van de 'internet bubble' uit. Peters legt al heel sterk de nadruk op de waarde van merken, de omzet die gepuurd kan worden uit professionele dienstverlening, diversiteit en 'empowerment' van individuele werknemers. Wie managementboeken doorgaans rustig leest, vangt hier bot. De typografie van het boek biedt geen ogenblik rust: schreeuwerige titels en slogans, maffe foto's, geen middel om de aandacht te trekken wordt onbenut gelaten. Maar ook de inhoud provoceert. The circle of innovation is vooral ook een goed referentieboek: Peters put heel veel van de geëtaleerde ideeën uit werken van anderen en is zo eerlijk dat ook aan te geven.[www.tompeters.com]CreativityMihaly Csikszentmihalyi"Wanneer zijn mensen gelukkig?", vroeg Mihaly Csikszentmihalyi zich af. Uit zijn onderzoek bleek dat mensen de hoogste staat van geluk bereiken wanneer ze iets aan het doen zijn maar vergeten dat ze dat aan het doen zijn. Dit fenomeen omschrijft Csikszentmihalyi als 'flow'. De man achterhaalde ook dat creativiteit bij een persoon naar boven komt als hij dingen aan het doen is die hij leuk vindt en zich niet moet bezighouden met andere zaken. Talent speelt volgens hem bij creativiteit maar een ondergeschikte rol. Zijn eerste 'Flow'-boek schreef Mihaly Csikszentmihalyi al in 1990 en op basis van verder onderzoek bouwt 'de geluksprofessor' daar met een hele reeks geschriften op verder. In het boek Creativity portretteert hij mensen die een manier hebben gevonden om deze 'flow' in hun leven te integreren.[http://qlrc.cgu.edu]The Rise of the Creative ClassRichard FloridaIn de Verenigde Staten is een nieuwe klasse ontstaan: de creatieve klasse. "Met 38 miljoen leden maakt deze groep 30 procent van de werkende bevolking uit", zegt Florida, "en zij zijn het die de veranderingen in de VS vorm geven." Volgens Florida is er de afgelopen decennia heel veel veranderd, maar dat ligt niet zozeer aan de technologie als aan sociale en culturele veranderingen. Die evoluties versnellen alleen maar. Florida zet zich af tegen de term 'kenniseconomie' omdat het niet gaat over de kennis op zich, maar over hoe je met die kennis omgaat. De belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van deze creatieve klasse zijn individualiteit, onafhankelijkheid, openheid en variëteit. Opmerkelijk is ook het grote belang dat Florida hecht aan tolerantie. Zo benadrukt hij onder meer de rol van immigranten voor het bevorderen van creativiteit. Ook tolerantie tegenover homo's is belangrijk: Florida ontwikkelde samen met een collega een 'gay index': waar veel homo's wonen, wordt meer creativiteit gemeten. Mensen die tolerant zijn, zijn dus creatiever.[www.creativeclass.org]Leading the revolutionGary HamelHet tijdperk van de vooruitgang is voorbij. De periode die nu bezig is, is die van de revolutie. En ook al weet onze geest dat die revolutie er is, ons buikgevoel geeft ons geen uitsluitsel of we een dergelijk tijdperk wel zo leuk vinden. Bedrijven die nu heersen, zullen hun monopolies verliezen, bedrijven die zorgen voor 'discontinuous change' zijn de nieuwe winnaars. En winnen doen ze omdat ze vernieuwende bedrijfsconcepten ontwikkelen die kaderen in nieuwe businessmodellen. Volgens Hamel zit de vernieuwing niet langer in producten of technologieën, maar in nieuwe zakelijke concepten: "Business concept innovation is the capacity to imagine dramatically different business concepts or dramatically new ways of differentiating existing business concepts. Business concept innovation is thus the key to creating new wealth. Competition within a broad domain - be it financial services, communications, entertainment, publishing, education, energy, or any other field - takes place not between products or companies, but between business models".Veel van de concepten uit het boek uit 2000 zijn zeker nog bruikbaar, maar het is wel aardig om even de namen te overlopen van de bedrijven die Hamel aanduidt als toonbeelden van vernieuwing. Enron, WorldCom en Global Crossing gelden niet langer als grote succesverhalen, maar misschien bewijzen ze wel wat Hamel zegt: "Never has incumbency been worth less."[www.garyhamel.com]Good to GreatJim CollinsOp het eerste zicht is er niet veel verschil tussen 'good companies' en 'great companies', maar over dat verschil handelen alle boeken van Jim Collins, niet alleen zijn eerste bestseller Built to Last, maar ook deze titel. In Built to Last had Collins het over ondernemingen die van bij hun ontstaan al 'groots' waren, in Good to Great onderzoekt hij wat een goed bedrijf moet ondernemen om groots te worden. Een twintigkoppig team startte een onderzoek op en achterhaalde dat elf Amerikaanse bedrijven het in een periode van vijftien jaar schopten van goed naar groots. Daarbij niet de namen die men verwacht (Coca Cola, General Electric of Intel), wel namen als Fannie Mae, Wells Fargo, Philip Morris en Gillette. In Good to Great onderzoekt Collins wat hen zo anders maakt dan andere bedrijven, en beschrijft hij hun recept voor succes. Misschien soms wat voor de hand liggend, maar er vallen zeker lessen uit te trekken.[www.jimcollins.com]InternetOver innovatie is uiteraard ook heel wat informatie te vinden op internet. Tik 'innovatie' in eender welke zoekmotor en u krijgt honderden antwoorden. We maakten voor u een selectie, en plaatsten die op onze website, www.innovatiegids.be.Hebt u suggesties voor boeken of websites die we in de volgende editie van de Innovatie Gids kunnen bespreken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen: [j.delameilleure@bp.vnu.com]

Hieronder bieden we u een overzicht van een aantal boeken waar u meer informatie over het onderwerp 'innovatie' kan vinden. We pretenderen niet volledig te zijn, daarvoor zijn er veel te veel boeken over dit thema. We kozen een aantal werken uit omdat ze ofwel een grote invloed hebben gehad op iedereen die over innovatie nadenkt, ofwel omdat ze innovatie op een innovatieve manier bekijken. We vermelden telkens de oorspronkelijke Engelstalige titel, maar veel van deze werken zijn ook in vertaling te verkrijgen.The Innovator's DilemmaClayton M. ChristensenDit is één van de standaardwerken over innovatie. Christensen analyseert in het boek hoe het komt dat succesvolle bedrijven soms de trein missen wanneer nieuwe technologieën nota bene binnen het bedrijf zelf ontdekt werden. De auteur legt de nadruk op 'ontwrichtende innovaties'. Ontwrichtende ('disruptive') technologie plaatst Christensen tegenover aanhoudende ('sustaining') technologie. Deze laatste technologie verbetert de prestaties van producten ten opzichte van de waardecriteria die klanten al hanteren. Ontwrichtende technologie zorgt net voor een nieuw waardenkader. Christensen pakt met een aantal voorbeelden uit van hoe grote bedrijven dergelijke innovatieve technologie wel zagen, maar er de impact van onderschatten. Met name omdat ze te veel naar de klant luisterden: technologische vernieuwing evolueert soms sneller dan de klantenbehoefte. Volgens Christensen kan een bedrijf het beste een afzonderlijke afdeling oprichten waarin nieuwe technologieën een betere kans krijgen, ofwel kan een bedrijf investeren in een andere onderneming die de technologieën verder in de markt zet. Christensen haalt voorbeelden uit diverse sectoren zoals de computerindustrie (printers, hard disks), de sector voor graafmachines en de staalindustrie.[www.claytonchristensen.com]Funky BusinessKjell Nordström & Jonas RidderstraleDe stelling van de twee Zweedse auteurs is eenvoudig: alleen 'funky' ondernemingen, werknemers en bedrijfsleiders maken kans op succes. 'Funky' zijn kan op diverse manieren, maar de 250 bladzijden van het boek kan je in één zin samenvatten: talent moet je gebruiken om 'tijdelijke monopolies' te creëren, grotendeels gebaseerd op emoties ('e-motional commerce'), die de traditionele manier van zakendoen volledig in vraag stellen. Het boek hanteert een provocerende stijl, of wat dacht u van: "Karl Marx was right. The workers do control the most critical means of production: 1,3 kg of brains hold the key to all our futures." Het boek gaat ook in op de stijl die een manager moet hanteren om zijn bedrijf op een goede manier te leiden: een goede bedrijfsleider is vooral een CSO: een 'chief storytelling officer'. Het boek staat vol grappige uitspraken, maar als steeds zit er een grond van waarheid in. Zo schatten de auteurs de IT niet al te hoog in: in het begin kon informatietechnologie nog zorgen voor concurrentievoordeel, maar nu zorgt IT er eigenlijk vooral in dat alle bedrijven meer op elkaar zijn gaan gelijken.[www.funkybusiness.com]Conceptual blockbustingJames L. AdamsWil u beter en creatiever leren denken? Dan is dit boek een goede leidraad voor u. Adams maakt gebruik van inzichten uit uiteenlopende werelden als die van de psychologie, management, kunst en filosofie om te achterhalen wat mensen tegenhoudt bij het brengen van creatieve ideeën. Volgens de schrijver kunnen er diverse soorten 'blokkeringen' optreden die ons van goede ideeën weerhouden: blokkeringen in perceptie, emotionele blokkeringen, culturele, maatschappelijke en intellectuele blokkeringen. Het boek helpt meteen ook om die obstructies weg te werken en door een aantal oefeningen die zowel geschikt zijn voor individuen als voor teams en organisaties. De eerste editie van het boek is intussen meer dan 30 jaar geleden verschenen, maar regelmatig komen er nieuwe en vernieuwde edities op de markt.The circle of innovationTom PetersTom Peters is zowat de oergoeroe van alle management goeroes. De man geniet grote faam als medeauteur van 'In search of excellence' en 'A passion for excellence' en is ook een zeer succesvol spreker. The circle of innovation is een oproep om alles anders te doen, anders te kijken en anders te denken. Het boek werd geschreven nog voor de grote hype rond het web uitbrak maar ademt al helemaal de sfeer van de 'internet bubble' uit. Peters legt al heel sterk de nadruk op de waarde van merken, de omzet die gepuurd kan worden uit professionele dienstverlening, diversiteit en 'empowerment' van individuele werknemers. Wie managementboeken doorgaans rustig leest, vangt hier bot. De typografie van het boek biedt geen ogenblik rust: schreeuwerige titels en slogans, maffe foto's, geen middel om de aandacht te trekken wordt onbenut gelaten. Maar ook de inhoud provoceert. The circle of innovation is vooral ook een goed referentieboek: Peters put heel veel van de geëtaleerde ideeën uit werken van anderen en is zo eerlijk dat ook aan te geven.[www.tompeters.com]CreativityMihaly Csikszentmihalyi"Wanneer zijn mensen gelukkig?", vroeg Mihaly Csikszentmihalyi zich af. Uit zijn onderzoek bleek dat mensen de hoogste staat van geluk bereiken wanneer ze iets aan het doen zijn maar vergeten dat ze dat aan het doen zijn. Dit fenomeen omschrijft Csikszentmihalyi als 'flow'. De man achterhaalde ook dat creativiteit bij een persoon naar boven komt als hij dingen aan het doen is die hij leuk vindt en zich niet moet bezighouden met andere zaken. Talent speelt volgens hem bij creativiteit maar een ondergeschikte rol. Zijn eerste 'Flow'-boek schreef Mihaly Csikszentmihalyi al in 1990 en op basis van verder onderzoek bouwt 'de geluksprofessor' daar met een hele reeks geschriften op verder. In het boek Creativity portretteert hij mensen die een manier hebben gevonden om deze 'flow' in hun leven te integreren.[http://qlrc.cgu.edu]The Rise of the Creative ClassRichard FloridaIn de Verenigde Staten is een nieuwe klasse ontstaan: de creatieve klasse. "Met 38 miljoen leden maakt deze groep 30 procent van de werkende bevolking uit", zegt Florida, "en zij zijn het die de veranderingen in de VS vorm geven." Volgens Florida is er de afgelopen decennia heel veel veranderd, maar dat ligt niet zozeer aan de technologie als aan sociale en culturele veranderingen. Die evoluties versnellen alleen maar. Florida zet zich af tegen de term 'kenniseconomie' omdat het niet gaat over de kennis op zich, maar over hoe je met die kennis omgaat. De belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van deze creatieve klasse zijn individualiteit, onafhankelijkheid, openheid en variëteit. Opmerkelijk is ook het grote belang dat Florida hecht aan tolerantie. Zo benadrukt hij onder meer de rol van immigranten voor het bevorderen van creativiteit. Ook tolerantie tegenover homo's is belangrijk: Florida ontwikkelde samen met een collega een 'gay index': waar veel homo's wonen, wordt meer creativiteit gemeten. Mensen die tolerant zijn, zijn dus creatiever.[www.creativeclass.org]Leading the revolutionGary HamelHet tijdperk van de vooruitgang is voorbij. De periode die nu bezig is, is die van de revolutie. En ook al weet onze geest dat die revolutie er is, ons buikgevoel geeft ons geen uitsluitsel of we een dergelijk tijdperk wel zo leuk vinden. Bedrijven die nu heersen, zullen hun monopolies verliezen, bedrijven die zorgen voor 'discontinuous change' zijn de nieuwe winnaars. En winnen doen ze omdat ze vernieuwende bedrijfsconcepten ontwikkelen die kaderen in nieuwe businessmodellen. Volgens Hamel zit de vernieuwing niet langer in producten of technologieën, maar in nieuwe zakelijke concepten: "Business concept innovation is the capacity to imagine dramatically different business concepts or dramatically new ways of differentiating existing business concepts. Business concept innovation is thus the key to creating new wealth. Competition within a broad domain - be it financial services, communications, entertainment, publishing, education, energy, or any other field - takes place not between products or companies, but between business models".Veel van de concepten uit het boek uit 2000 zijn zeker nog bruikbaar, maar het is wel aardig om even de namen te overlopen van de bedrijven die Hamel aanduidt als toonbeelden van vernieuwing. Enron, WorldCom en Global Crossing gelden niet langer als grote succesverhalen, maar misschien bewijzen ze wel wat Hamel zegt: "Never has incumbency been worth less."[www.garyhamel.com]Good to GreatJim CollinsOp het eerste zicht is er niet veel verschil tussen 'good companies' en 'great companies', maar over dat verschil handelen alle boeken van Jim Collins, niet alleen zijn eerste bestseller Built to Last, maar ook deze titel. In Built to Last had Collins het over ondernemingen die van bij hun ontstaan al 'groots' waren, in Good to Great onderzoekt hij wat een goed bedrijf moet ondernemen om groots te worden. Een twintigkoppig team startte een onderzoek op en achterhaalde dat elf Amerikaanse bedrijven het in een periode van vijftien jaar schopten van goed naar groots. Daarbij niet de namen die men verwacht (Coca Cola, General Electric of Intel), wel namen als Fannie Mae, Wells Fargo, Philip Morris en Gillette. In Good to Great onderzoekt Collins wat hen zo anders maakt dan andere bedrijven, en beschrijft hij hun recept voor succes. Misschien soms wat voor de hand liggend, maar er vallen zeker lessen uit te trekken.[www.jimcollins.com]InternetOver innovatie is uiteraard ook heel wat informatie te vinden op internet. Tik 'innovatie' in eender welke zoekmotor en u krijgt honderden antwoorden. We maakten voor u een selectie, en plaatsten die op onze website, www.innovatiegids.be.Hebt u suggesties voor boeken of websites die we in de volgende editie van de Innovatie Gids kunnen bespreken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen: [j.delameilleure@bp.vnu.com]