Het eerste proefproject betreft de hogesnelheidstreinen en loopt samen met het Verenigd Koninkrijk en Eurostar. Het tweede betreft internationale bussen, samen met Flixbus. De regering keurt voor de proefprojecten nog twee KB's goed.

Voor het vliegverkeer is de maatregel over de verzameling en verwerking van passagiersgegevens al in voege. De maatregelen kaderen in de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record), die zegt dat luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens moeten doorgeven aan de veiligheidsdiensten. Voor internationale hogesnelheidstreinen, bussen en boten laat Europa die mogelijkheid open.

Trein-en -busreizigers op voorhand gescreend

Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), is België het eerste land dat de PNR-richtlijn ook toepast op internationale treinen en bussen. "Uit de proefprojecten moet blijken wat de beste manier is om dat te organiseren, in samenwerking met de uitbaters van internationaal reizigersvervoer, om het nadien algemeen uit te rollen", aldus Van Raemdonck.

"Zo kunnen de veiligheidsdiensten op voorhand de namen van passagiers screenen. In de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit is het belangrijk om te weten wie aan boord gaat", klinkt het. "We willen vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen zonder dat de veiligheidsdiensten daarvan op de hoogte zijn."

Reisbewegingen volgen

De passagierslijsten gaan naar de Passenger Information Unit, een nieuwe dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken waar de federale politie, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane samenwerken. Daar worden de passagiersgegevens vergeleken met databanken van de veiligheidsdiensten. "De bedoeling is niet alleen om arrestaties te verrichten, maar ook om op de hoogte te zijn van de reisbewegingen van zware criminelen", legt de woordvoerder van Jambon uit.

Dinsdag bleek uit berichtgeving van Knack dat Europa in de PNR-richtlijn een uitzondering toestaat voor privévliegtuigen. Landen mogen zelf bepalen of ze de regelgeving ook daarop toepassen. Van Raemdonck benadrukt dat de regeling in ons land voor alle soorten vliegtuigen geldt, dus ook voor privévliegtuigen.

Het eerste proefproject betreft de hogesnelheidstreinen en loopt samen met het Verenigd Koninkrijk en Eurostar. Het tweede betreft internationale bussen, samen met Flixbus. De regering keurt voor de proefprojecten nog twee KB's goed.Voor het vliegverkeer is de maatregel over de verzameling en verwerking van passagiersgegevens al in voege. De maatregelen kaderen in de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record), die zegt dat luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens moeten doorgeven aan de veiligheidsdiensten. Voor internationale hogesnelheidstreinen, bussen en boten laat Europa die mogelijkheid open. Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), is België het eerste land dat de PNR-richtlijn ook toepast op internationale treinen en bussen. "Uit de proefprojecten moet blijken wat de beste manier is om dat te organiseren, in samenwerking met de uitbaters van internationaal reizigersvervoer, om het nadien algemeen uit te rollen", aldus Van Raemdonck. "Zo kunnen de veiligheidsdiensten op voorhand de namen van passagiers screenen. In de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit is het belangrijk om te weten wie aan boord gaat", klinkt het. "We willen vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen zonder dat de veiligheidsdiensten daarvan op de hoogte zijn." De passagierslijsten gaan naar de Passenger Information Unit, een nieuwe dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken waar de federale politie, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane samenwerken. Daar worden de passagiersgegevens vergeleken met databanken van de veiligheidsdiensten. "De bedoeling is niet alleen om arrestaties te verrichten, maar ook om op de hoogte te zijn van de reisbewegingen van zware criminelen", legt de woordvoerder van Jambon uit. Dinsdag bleek uit berichtgeving van Knack dat Europa in de PNR-richtlijn een uitzondering toestaat voor privévliegtuigen. Landen mogen zelf bepalen of ze de regelgeving ook daarop toepassen. Van Raemdonck benadrukt dat de regeling in ons land voor alle soorten vliegtuigen geldt, dus ook voor privévliegtuigen.