Om de concurrentie op de mobiele markt te verhogen - en zo misschien de mobiele tarieven te doen dalen - gaat de regering de tarieven van 'microwaves' (voor private radiocommunicatie) met 20 procent naar beneden halen. De Belgische tarieven zijn momenteel nog torenhoog.

Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude John Crombez (s.pa) (die minister van Economie Johan Vande Lanotte verving) op een parlementaire vraag van Peter Dedecker (N-VA), in de kamercommissie voor infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven. Mobiele operatoren moeten hun zendmasten met elkaar en een vast net verbinden. Dat kan via een 'leased line' van Belgacom, of draadloos met een directe verbinding. Dat zijn de zogenaamde 'microwaves'. Om daarvan gebruik te mogen maken, betalen de operatoren sommen die in 2009 bij koninklijk besluit zijn vastgelegd.

In 2010 meldde studiebureau Analysys Mason aan het BIPT dat die bedragen veel te hoog zijn in vergelijking met andere Europese landen: liefst een derde duurder dan eerste achtervolger Frankrijk en 3 tot 4 keer duurder dan in landen als Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Italië.


De goede verstaander ziet dat vooral operatoren als Base (KPN België) en Mobistar geld op tafel moeten leggen voor ofwel microwaves, ofwel leased lines bij Belgacom, wat hun concurrentiepositie tegenover Belgacom verzwakt. "De kostprijs van dergelijke microwavelinks heeft vooral ook een impact op de mobiele operatoren die niet over een vast netwerk beschikken en in ons land dus moeten opboksen tegen een dominante historische operator", argumenteerde Peter Dedecker al in 2011 tegen toenmalig minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne. "Om een voorbeeld te geven, Mobistar en Base hebben geen van beide een vast netwerk en dienen daarvoor een beroep te doen op externen. Een verlaging van die microwavetarieven zou die operatoren dan ook toelaten om hun positie op de markt te verstevigen, doordat het gebrek aan historisch vast netwerk gecompenseerd wordt, al dan niet doordat de tarieven voor leased lines bij een daling van de tarieven voor microwaves mee gedrukt worden of onder druk worden gezet door het alternatief van de microwaves." De redenering is dus: hoe lager de kosten voor de operatoren, hoe meer concurrentiekracht, met potentieel lagere prijzen voor consumenten tot gevolg.

Spreidstand Van Quickenborne had destijds wel oren naar het idee om de microwavetarieven, maar vond hij geen steun in de regering en had hij te kampen met lopende zaken. Nu Dedecker de vraag vorige week opnieuw stelde, antwoordt Crombez verrassend dat er wel consensus is in de regering om met het nieuwe koninklijk besluit over de microwaves de tarieven met 20 procent te verlagen. Dedecker reageert gematigd enthousiast: "Het verheugt mij dat er een eerste stap gezet wordt, maar de conclusie van de studie (van Analysys Mason, nvdr) was wel dat op het vlak van de microwaves de tarieven in België tot vier keer hoger lagen dan in de buurlanden. 20 % is een beperkte stap in de goede richting. Ik hoop dat het nog veel, veel verder kan gaan."

Voor de regering blijft een verdere daling van die tarieven een stevige spreidstand. Er wordt tijdens de begrotingsbesprekingen volop gezocht naar nieuwe inkomsten en besparingen. In de microwaves-discussie kan de Belgische staat, bij hoge tarieven, op twee manieren langs de kassa passeren. Ofwel blijven de inkomsten uit die private radiocommunicatie hoog. In 2010 leverden de microwaves de staat nog 7 miljoen euro op. Ofwel gaan de centen naar Belgacom, waar mobiele operatoren moeten betalen voor leased lines. En hoe beter Belgacom het doet, hoe meer de hoofdaandeelhouder (de Belgische staat) er aan verdient...

Om de concurrentie op de mobiele markt te verhogen - en zo misschien de mobiele tarieven te doen dalen - gaat de regering de tarieven van 'microwaves' (voor private radiocommunicatie) met 20 procent naar beneden halen. De Belgische tarieven zijn momenteel nog torenhoog. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude John Crombez (s.pa) (die minister van Economie Johan Vande Lanotte verving) op een parlementaire vraag van Peter Dedecker (N-VA), in de kamercommissie voor infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven. Mobiele operatoren moeten hun zendmasten met elkaar en een vast net verbinden. Dat kan via een 'leased line' van Belgacom, of draadloos met een directe verbinding. Dat zijn de zogenaamde 'microwaves'. Om daarvan gebruik te mogen maken, betalen de operatoren sommen die in 2009 bij koninklijk besluit zijn vastgelegd. In 2010 meldde studiebureau Analysys Mason aan het BIPT dat die bedragen veel te hoog zijn in vergelijking met andere Europese landen: liefst een derde duurder dan eerste achtervolger Frankrijk en 3 tot 4 keer duurder dan in landen als Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Italië. De goede verstaander ziet dat vooral operatoren als Base (KPN België) en Mobistar geld op tafel moeten leggen voor ofwel microwaves, ofwel leased lines bij Belgacom, wat hun concurrentiepositie tegenover Belgacom verzwakt. "De kostprijs van dergelijke microwavelinks heeft vooral ook een impact op de mobiele operatoren die niet over een vast netwerk beschikken en in ons land dus moeten opboksen tegen een dominante historische operator", argumenteerde Peter Dedecker al in 2011 tegen toenmalig minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne. "Om een voorbeeld te geven, Mobistar en Base hebben geen van beide een vast netwerk en dienen daarvoor een beroep te doen op externen. Een verlaging van die microwavetarieven zou die operatoren dan ook toelaten om hun positie op de markt te verstevigen, doordat het gebrek aan historisch vast netwerk gecompenseerd wordt, al dan niet doordat de tarieven voor leased lines bij een daling van de tarieven voor microwaves mee gedrukt worden of onder druk worden gezet door het alternatief van de microwaves." De redenering is dus: hoe lager de kosten voor de operatoren, hoe meer concurrentiekracht, met potentieel lagere prijzen voor consumenten tot gevolg. Spreidstand Van Quickenborne had destijds wel oren naar het idee om de microwavetarieven, maar vond hij geen steun in de regering en had hij te kampen met lopende zaken. Nu Dedecker de vraag vorige week opnieuw stelde, antwoordt Crombez verrassend dat er wel consensus is in de regering om met het nieuwe koninklijk besluit over de microwaves de tarieven met 20 procent te verlagen. Dedecker reageert gematigd enthousiast: "Het verheugt mij dat er een eerste stap gezet wordt, maar de conclusie van de studie (van Analysys Mason, nvdr) was wel dat op het vlak van de microwaves de tarieven in België tot vier keer hoger lagen dan in de buurlanden. 20 % is een beperkte stap in de goede richting. Ik hoop dat het nog veel, veel verder kan gaan." Voor de regering blijft een verdere daling van die tarieven een stevige spreidstand. Er wordt tijdens de begrotingsbesprekingen volop gezocht naar nieuwe inkomsten en besparingen. In de microwaves-discussie kan de Belgische staat, bij hoge tarieven, op twee manieren langs de kassa passeren. Ofwel blijven de inkomsten uit die private radiocommunicatie hoog. In 2010 leverden de microwaves de staat nog 7 miljoen euro op. Ofwel gaan de centen naar Belgacom, waar mobiele operatoren moeten betalen voor leased lines. En hoe beter Belgacom het doet, hoe meer de hoofdaandeelhouder (de Belgische staat) er aan verdient...