Daarmee is ruim twee weken na de officiële goedkeuring door IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) van de specs van 802.11g (54 Mbps) de basis gelegd voor de volgende generatie WiFi met een transmissiesnelheid van 100 tot 320 Mbps.De beide groepen, TGn Sync en WWiSE sturen een eerste versie van hun gezamenlijke voorstel, ook onderschreven door een derde groep MITMOT, in september naar de IEEE. De finale versie volgt dan in november.De strijd tussen de twee systemen en groepen leveranciers om 802.11n heeft bijna een jaar geduurd. WWiSE kreeg de steun van Texas Instruments, Broadcom, STMicro, Airgo en later Motorola en Nokia. TGn Sync telt Intel, Infineon, Cisco, Qoalcomm, Nortel, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Philips, Samsung, Sanyo en Toshiba onder zijn leden.De Task Group van IEEE heeft in maart en mei van dit jaar al twee maal gestemd over de rivaliserende voorstellen. TGn Sync kwam beide malen als overwinnaar uit de stemming tevoorschijn, maar met een te kleine meerderheid.Om een impasse te voorkomen gaan de twee groepen aanbieders de (betrekkelijk geringe) verschillen tussen de twee voorstellen overbruggen in een gezamenlijk voorstel. Insiders verwachten dat een dergelijk voorstel zonder al te veel problemen de zegen zal krijgen van de IEEE 802.11n Task Force. Die zal als alles volgens plan verloopt de specificatie in januari 2006 onder zijn hoede nemen.

Daarmee is ruim twee weken na de officiële goedkeuring door IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) van de specs van 802.11g (54 Mbps) de basis gelegd voor de volgende generatie WiFi met een transmissiesnelheid van 100 tot 320 Mbps.De beide groepen, TGn Sync en WWiSE sturen een eerste versie van hun gezamenlijke voorstel, ook onderschreven door een derde groep MITMOT, in september naar de IEEE. De finale versie volgt dan in november.De strijd tussen de twee systemen en groepen leveranciers om 802.11n heeft bijna een jaar geduurd. WWiSE kreeg de steun van Texas Instruments, Broadcom, STMicro, Airgo en later Motorola en Nokia. TGn Sync telt Intel, Infineon, Cisco, Qoalcomm, Nortel, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Philips, Samsung, Sanyo en Toshiba onder zijn leden.De Task Group van IEEE heeft in maart en mei van dit jaar al twee maal gestemd over de rivaliserende voorstellen. TGn Sync kwam beide malen als overwinnaar uit de stemming tevoorschijn, maar met een te kleine meerderheid.Om een impasse te voorkomen gaan de twee groepen aanbieders de (betrekkelijk geringe) verschillen tussen de twee voorstellen overbruggen in een gezamenlijk voorstel. Insiders verwachten dat een dergelijk voorstel zonder al te veel problemen de zegen zal krijgen van de IEEE 802.11n Task Force. Die zal als alles volgens plan verloopt de specificatie in januari 2006 onder zijn hoede nemen.