Routing International heeft ID-Fix in nauwe samenwerking met twee transportbedrijven ontwikkeld. De tool is bestemd voor transportbedrijven die actief zijn in de distributiesector en vervolledigt WinRoute, de Routing International-software voor de planning en optimalisering van distributierondes.ID-Fix moet de misverstanden vermijden die kunnen ontstaan wanneer een bestemmeling door een afwijkende schrijfwijze meerdere keren in het systeem van de distributiefirma terechtkomt. Wanneer die daardoor geen rekening houdt met de regels van de klant, bijvoorbeeld wat betreft de levertijd en de bereikbaarheid, kan de organisatie foutlopen.ID-Fix wordt vóór WinRoute gebruikt en identificeert automatisch identieke bestemmelingen in de database, zelfs als ze verschillend gespeld zijn. Dat gebeurt door een systeem dat steunt op algoritmen voor semantische herkenning. ID-Fix detecteert de verschillende schrijfwijzen van de naam van een bestemmeling en kent deze een unieke identificatiesleutel toe. Met deze sleutel kan WinRoute de bestemmeling herkennen zonder dat er ook maar de minste twijfel bestaat wat betreft de identificatie.Dankzij ID-Fix kan WinRoute dus de specifieke verplichtende regels die voor een bestemmeling werden geïdentificeerd, respecteren, wat de kwaliteit van de dienstverlening moet verhogen. Bovendien worden alle transportopdrachten voor dezelfde bestemmeling samen gepland.

Routing International heeft ID-Fix in nauwe samenwerking met twee transportbedrijven ontwikkeld. De tool is bestemd voor transportbedrijven die actief zijn in de distributiesector en vervolledigt WinRoute, de Routing International-software voor de planning en optimalisering van distributierondes.ID-Fix moet de misverstanden vermijden die kunnen ontstaan wanneer een bestemmeling door een afwijkende schrijfwijze meerdere keren in het systeem van de distributiefirma terechtkomt. Wanneer die daardoor geen rekening houdt met de regels van de klant, bijvoorbeeld wat betreft de levertijd en de bereikbaarheid, kan de organisatie foutlopen.ID-Fix wordt vóór WinRoute gebruikt en identificeert automatisch identieke bestemmelingen in de database, zelfs als ze verschillend gespeld zijn. Dat gebeurt door een systeem dat steunt op algoritmen voor semantische herkenning. ID-Fix detecteert de verschillende schrijfwijzen van de naam van een bestemmeling en kent deze een unieke identificatiesleutel toe. Met deze sleutel kan WinRoute de bestemmeling herkennen zonder dat er ook maar de minste twijfel bestaat wat betreft de identificatie.Dankzij ID-Fix kan WinRoute dus de specifieke verplichtende regels die voor een bestemmeling werden geïdentificeerd, respecteren, wat de kwaliteit van de dienstverlening moet verhogen. Bovendien worden alle transportopdrachten voor dezelfde bestemmeling samen gepland.