De Noorse consumentenbond meldde onlangs dat Runkeeper gebruikers ook volgt terwijl ze zelf denken dat de app niet aan staat, en dat die gegevens worden doorgegeven aan derden. Volgens de bond was sprake van een schending van de privacywetgeving.

Runkeeper zegt naar aanleiding van de klacht van de Noorse consumentenbond direct een onderzoek te zijn gestart. Daarbij stuitte het bedrijf op een bug in de Android-app die betrekking had op de integratie met een adverteerder. Net als bij andere Android-apps kan de Runkeeper-app uit de sluimerstand worden gehaald bij bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het toestel een pushnotificatie van Runkeeper ontvangt, aldus het bedrijf. "Als de app door zulke gebeurtenissen ontwaakte, verstuurde de app per ongeluk locatiegegevens naar die derde partij.''

Inmiddels heeft Runkeeper een nieuwe versie van de app vrijgegeven, waardoor de bug en de betrokken adverteerder worden verwijderd. "Hoewel de bug alleen betrekking had op onze Android-app, hebben we voor alle zekerheid besloten deze advertentiedienst van ons iOS-product te verwijderen", geeft Runkeeper aan. De iOS-versie wordt beschikbaar gesteld zodra Apple die heeft goedgekeurd. (ANP/WK)

De Noorse consumentenbond meldde onlangs dat Runkeeper gebruikers ook volgt terwijl ze zelf denken dat de app niet aan staat, en dat die gegevens worden doorgegeven aan derden. Volgens de bond was sprake van een schending van de privacywetgeving.Runkeeper zegt naar aanleiding van de klacht van de Noorse consumentenbond direct een onderzoek te zijn gestart. Daarbij stuitte het bedrijf op een bug in de Android-app die betrekking had op de integratie met een adverteerder. Net als bij andere Android-apps kan de Runkeeper-app uit de sluimerstand worden gehaald bij bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het toestel een pushnotificatie van Runkeeper ontvangt, aldus het bedrijf. "Als de app door zulke gebeurtenissen ontwaakte, verstuurde de app per ongeluk locatiegegevens naar die derde partij.''Inmiddels heeft Runkeeper een nieuwe versie van de app vrijgegeven, waardoor de bug en de betrokken adverteerder worden verwijderd. "Hoewel de bug alleen betrekking had op onze Android-app, hebben we voor alle zekerheid besloten deze advertentiedienst van ons iOS-product te verwijderen", geeft Runkeeper aan. De iOS-versie wordt beschikbaar gesteld zodra Apple die heeft goedgekeurd. (ANP/WK)