Na een procedureslag van maar liefst zeven jaar delft auteursrechtenvereniging Sabam het onderspit in de fameuze Scarlet-zaak. Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat ISP's niet verplicht kunnen worden om peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van hun klanten. De rechtzaak tussen Sabam en Scarlet (het vroegere Tiscali) is overbekend, in die mate zelfs dat de uitspraak ook internationaal gevolgen zal hebben. Het Belgische Hof van Beroep schoof de hete appel immers door naar het Europese Hof van Justitie.

Ter herinnering: in 2004 diende de Sabam klacht in tegen de Belgische internetprovider Tiscali (nu Scarlet - Belgacom). De auteursrechtenvereniging vond dat de ISP het downloaden van o.a. illegale muziek een halt moest toeroepen door middel van filtering.

De rechtbank beval meteen een deskundigenonderzoek. Daaruit bleek dat er een slechts één manier was waarop er kon gefilterd worden zonder het p2p-verkeer volledig te blokkeren (namelijk met de software van Audible Magic). In een eerste vonnis werd er dan ook beslist dat ISP's gebruik moesten gaan maken van Audible Magic om te filteren, ondanks het argument van Scarlet dat die filtering onmogelijk zou zijn zonder een fors snelheidsverlies.

Scarlet tekende beroep aan, met steun van de andere Belgische internetproviders (onder de ISPA Belgium koepel). Omdat de 'Audible Magic'-filtersoftware niet of niet voldoende bleek te werken (wat door Sabam werd toegegeven), beval de rechtbank aan Scarlet een andere oplossing te zoeken.

"Vermeldenswaard in dit verhaal is het arrest van het Europees Hof van Justitie waarin de rechter concludeert dat auteursrecht niet boven de privacyrechten staat", zegt jurist Matthias Dobbelaere, partner bij MyLex en specialist in ict-recht.

"Dit arrest was belangrijk omdat Scarlet door de filtering onvermijdelijk inzage kreeg in wat de klanten aan het doen waren online. Ook de EuroISPA heeft zich verzet tegen een dergelijke filtering. EuroISPA gelooft in innovatieve diensten voor muziek en films, eerder dan de bestrijding van de illegale uitwisseling ervan."

Europees Normaliter werd begin februari 2010 een einduitspraak verwacht. Het Hof van Beroep schoof de hete appel echter door naar het Europees Hof, waardoor de zaak een internationaal allure kreeg, en belangrijk werd voor alle Europese ISP's.

"De hamvraag die het Europees Hof diende te beantwoorden, was vanzelfsprekend of een ISP verplicht kan worden het peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van haar klanten", aldus nog Dobbelaere. "In april was er reeds een negatief advies verschenen van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie, en nu is er dus een uitspraak: het filteren van downloads gaat in tegen de Europese regelgeving rond privacy en vrijheid van meningsuiting én tegen de E-Commerce Directive."

"Hoewel de uitspraak verwacht was, zullen heel wat Europese ISP's allicht erg opgelucht zijn", besluit Dobbelaere. "Want als het Scarlet was dat het onderspit had moeten delven, dan hadden heel wat Europese providers zich allicht geconfronteerd gezien met claims van hun nationale auteursrechtenverenigingen."

Na een procedureslag van maar liefst zeven jaar delft auteursrechtenvereniging Sabam het onderspit in de fameuze Scarlet-zaak. Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat ISP's niet verplicht kunnen worden om peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van hun klanten. De rechtzaak tussen Sabam en Scarlet (het vroegere Tiscali) is overbekend, in die mate zelfs dat de uitspraak ook internationaal gevolgen zal hebben. Het Belgische Hof van Beroep schoof de hete appel immers door naar het Europese Hof van Justitie. Ter herinnering: in 2004 diende de Sabam klacht in tegen de Belgische internetprovider Tiscali (nu Scarlet - Belgacom). De auteursrechtenvereniging vond dat de ISP het downloaden van o.a. illegale muziek een halt moest toeroepen door middel van filtering. De rechtbank beval meteen een deskundigenonderzoek. Daaruit bleek dat er een slechts één manier was waarop er kon gefilterd worden zonder het p2p-verkeer volledig te blokkeren (namelijk met de software van Audible Magic). In een eerste vonnis werd er dan ook beslist dat ISP's gebruik moesten gaan maken van Audible Magic om te filteren, ondanks het argument van Scarlet dat die filtering onmogelijk zou zijn zonder een fors snelheidsverlies. Scarlet tekende beroep aan, met steun van de andere Belgische internetproviders (onder de ISPA Belgium koepel). Omdat de 'Audible Magic'-filtersoftware niet of niet voldoende bleek te werken (wat door Sabam werd toegegeven), beval de rechtbank aan Scarlet een andere oplossing te zoeken. "Vermeldenswaard in dit verhaal is het arrest van het Europees Hof van Justitie waarin de rechter concludeert dat auteursrecht niet boven de privacyrechten staat", zegt jurist Matthias Dobbelaere, partner bij MyLex en specialist in ict-recht. "Dit arrest was belangrijk omdat Scarlet door de filtering onvermijdelijk inzage kreeg in wat de klanten aan het doen waren online. Ook de EuroISPA heeft zich verzet tegen een dergelijke filtering. EuroISPA gelooft in innovatieve diensten voor muziek en films, eerder dan de bestrijding van de illegale uitwisseling ervan." Europees Normaliter werd begin februari 2010 een einduitspraak verwacht. Het Hof van Beroep schoof de hete appel echter door naar het Europees Hof, waardoor de zaak een internationaal allure kreeg, en belangrijk werd voor alle Europese ISP's. "De hamvraag die het Europees Hof diende te beantwoorden, was vanzelfsprekend of een ISP verplicht kan worden het peer-to-peer verkeer te filteren en aldus een inbreuk te maken op de privacy van haar klanten", aldus nog Dobbelaere. "In april was er reeds een negatief advies verschenen van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie, en nu is er dus een uitspraak: het filteren van downloads gaat in tegen de Europese regelgeving rond privacy en vrijheid van meningsuiting én tegen de E-Commerce Directive.""Hoewel de uitspraak verwacht was, zullen heel wat Europese ISP's allicht erg opgelucht zijn", besluit Dobbelaere. "Want als het Scarlet was dat het onderspit had moeten delven, dan hadden heel wat Europese providers zich allicht geconfronteerd gezien met claims van hun nationale auteursrechtenverenigingen."