Sabam maakt zich op om juridische stappen te ondernemen tegen de Belgische internet service providers. De enige vraag die nog rest is of de auteursrechtenvereniging één of meerdere isp's voor de rechter zal slepen. Sabam eist 3,4 procent van de jaarlijkse abonnementsprijs die breedbandgebruikers betalen in ons land.

Nu het Europees Hof van Justitie geoordeeld heeft dat je sociale netwerken (Netlog) en internet service providers (Scarlet) niet kan verplichten om op eigen kosten een filter te installeren die de transfer van illegale muziek- en filmbestanden blokkeert, en nu het duidelijk is dat de Belgische ips's weigeren om uit eigen beweging 3,4 procent van de prijs voor een breedbandabonnement op te hoesten ter compensatie van de auteurs, wil Sabam een stapje verder gaan door juridische stappen te ondernemen tegen één of meerdere internetleveranciers.

Een aandeel van 3,4 procent in de jaarlijkse abonnementsprijs zou Sabam ongeveer 1 euro per maand opbrengen, per abonnee. Kabeloperatoren zoals Telenet en Numéricable betalen al een dergelijke som aan de auteursrechtenvereniging voor het aanbieden van televisie.

General manager van Sabam Christophe Depreter oppert dat de vraag aan de isp's legitiem is, omdat op die manier de leden van Sabam vergoed kunnen worden voor de openbare en collectieve verspreiding van hun beschermde werken op het internet. Depreter wees de internetleveranciers al meermaals op het feit dat enkel auteurs het recht hebben om de beschikbaarstelling van hun werken toe te staan of te verbieden, ook op het internet.

Voor de rechter zal Sabam zich allicht beroepen op de Berner Conventie en op artikel 3 van de Europese richtlijn 2001/29 betreffende de auteursrechten. Daarop deed de organisatie eerder al beroep om de zaak tegen TV Vlaanderen te kunnen winnen. Een arrest van het Europees Hof van Justitie stelde toen dat een satellietzender niet zo maar een doorgeefluik is van tv-programma's, en dat Sabam dus alle recht heeft om auteursrecht te eisen van die organisatie.

Voorselectie

Sabam heeft het tariefvoorstel van 3,4 procent in juni voorgelegd aan de controledienst van de FOD Economie, maar ving bot. De volgende stap is dus het voor de rechter brengen van één of meerdere internet service providers, allicht bij datzelfde Europees Hof van Justitie. "Grote vraag hierbij is of het Hof genoegen zal nemen met het feit dat isp's zelf geen voorselectie maken in de content die ze doorgeven", zegt federaal parlementslid van de N-VA, Peter Dedecker.

"De FOD Economie greep dat argument alvast aan om de vraag van Sabam af te wijzen", klinkt het nog. "We kunnen maar hopen dat het Hof in dezelfde richting denkt, want in een tijd waarin het legale (muziek)aanbod eindelijk van de grond lijkt te komen, zou een extra taks bijzonder nefast zijn."

Als de juridische stappen van Sabam niets uithalen, rest er natuurlijk nog altijd de politiek. Het parlement kan de isp's immers gelijkstellen met de kabelaars, en als zulks zou gebeuren, ligt de weg voor de Sabam-taks op internetabonnementen helemaal open. En zoals onze collega's van Trends eerder al opmerkten: wat is er nu leuker voor een politicus dan een lobbyist te verrijken met een pennetrek?

Sabam maakt zich op om juridische stappen te ondernemen tegen de Belgische internet service providers. De enige vraag die nog rest is of de auteursrechtenvereniging één of meerdere isp's voor de rechter zal slepen. Sabam eist 3,4 procent van de jaarlijkse abonnementsprijs die breedbandgebruikers betalen in ons land.Nu het Europees Hof van Justitie geoordeeld heeft dat je sociale netwerken (Netlog) en internet service providers (Scarlet) niet kan verplichten om op eigen kosten een filter te installeren die de transfer van illegale muziek- en filmbestanden blokkeert, en nu het duidelijk is dat de Belgische ips's weigeren om uit eigen beweging 3,4 procent van de prijs voor een breedbandabonnement op te hoesten ter compensatie van de auteurs, wil Sabam een stapje verder gaan door juridische stappen te ondernemen tegen één of meerdere internetleveranciers. Een aandeel van 3,4 procent in de jaarlijkse abonnementsprijs zou Sabam ongeveer 1 euro per maand opbrengen, per abonnee. Kabeloperatoren zoals Telenet en Numéricable betalen al een dergelijke som aan de auteursrechtenvereniging voor het aanbieden van televisie.General manager van Sabam Christophe Depreter oppert dat de vraag aan de isp's legitiem is, omdat op die manier de leden van Sabam vergoed kunnen worden voor de openbare en collectieve verspreiding van hun beschermde werken op het internet. Depreter wees de internetleveranciers al meermaals op het feit dat enkel auteurs het recht hebben om de beschikbaarstelling van hun werken toe te staan of te verbieden, ook op het internet. Voor de rechter zal Sabam zich allicht beroepen op de Berner Conventie en op artikel 3 van de Europese richtlijn 2001/29 betreffende de auteursrechten. Daarop deed de organisatie eerder al beroep om de zaak tegen TV Vlaanderen te kunnen winnen. Een arrest van het Europees Hof van Justitie stelde toen dat een satellietzender niet zo maar een doorgeefluik is van tv-programma's, en dat Sabam dus alle recht heeft om auteursrecht te eisen van die organisatie.VoorselectieSabam heeft het tariefvoorstel van 3,4 procent in juni voorgelegd aan de controledienst van de FOD Economie, maar ving bot. De volgende stap is dus het voor de rechter brengen van één of meerdere internet service providers, allicht bij datzelfde Europees Hof van Justitie. "Grote vraag hierbij is of het Hof genoegen zal nemen met het feit dat isp's zelf geen voorselectie maken in de content die ze doorgeven", zegt federaal parlementslid van de N-VA, Peter Dedecker. "De FOD Economie greep dat argument alvast aan om de vraag van Sabam af te wijzen", klinkt het nog. "We kunnen maar hopen dat het Hof in dezelfde richting denkt, want in een tijd waarin het legale (muziek)aanbod eindelijk van de grond lijkt te komen, zou een extra taks bijzonder nefast zijn." Als de juridische stappen van Sabam niets uithalen, rest er natuurlijk nog altijd de politiek. Het parlement kan de isp's immers gelijkstellen met de kabelaars, en als zulks zou gebeuren, ligt de weg voor de Sabam-taks op internetabonnementen helemaal open. En zoals onze collega's van Trends eerder al opmerkten: wat is er nu leuker voor een politicus dan een lobbyist te verrijken met een pennetrek?