Een vaste prik in de kalender is de jaarlijkse Data News salarisenquête die u, de informaticus, rechtstreeks bevraagt. En die vragen slaan niet alleen op uw salaris, maar ook - en dat is wellicht nog belangrijker - op een veelheid aan aspecten die uw job als it'er aanbelangen. Dit jaar namen niet minder dan 1500 personen deel aan de enquête, weer een bijzonder mooi resultaat!

Het merendeel van die respondenten doen het inzake verloning -salaris en bijkomende elementen - beter dan een jaar eerder. Haast 63 procent meldt een stijging, voor 33 procent bleef de verloning gelijk. Slechts 3 procent van alle respondenten moest genoegen nemen met een lagere verloning. De verloning stemt alles in acht genomen tot tevredenheid: ca. 20 procent zeer tevreden, 62 procent tamelijk tevreden. Weinig en niet tevreden? Dat geldt voor 18 procent van alle respondenten!

Meer cijfers - ook uitgesplitst naar functie - brengen we in de Data News Career Guide van 27 juni. In dat uitgebreide verslag ook eens wat meer over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ict'ers. Maar laat een punt alvast duidelijk zijn: 'ict'ers zijn van Mars'! Nog altijd zijn 91 procent van alle respondenten mannen, tegen ca. 8 procent vrouwen (en een goed half procent 'geen antwoord'...).

Een vaste prik in de kalender is de jaarlijkse Data News salarisenquête die u, de informaticus, rechtstreeks bevraagt. En die vragen slaan niet alleen op uw salaris, maar ook - en dat is wellicht nog belangrijker - op een veelheid aan aspecten die uw job als it'er aanbelangen. Dit jaar namen niet minder dan 1500 personen deel aan de enquête, weer een bijzonder mooi resultaat! Het merendeel van die respondenten doen het inzake verloning -salaris en bijkomende elementen - beter dan een jaar eerder. Haast 63 procent meldt een stijging, voor 33 procent bleef de verloning gelijk. Slechts 3 procent van alle respondenten moest genoegen nemen met een lagere verloning. De verloning stemt alles in acht genomen tot tevredenheid: ca. 20 procent zeer tevreden, 62 procent tamelijk tevreden. Weinig en niet tevreden? Dat geldt voor 18 procent van alle respondenten! Meer cijfers - ook uitgesplitst naar functie - brengen we in de Data News Career Guide van 27 juni. In dat uitgebreide verslag ook eens wat meer over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ict'ers. Maar laat een punt alvast duidelijk zijn: 'ict'ers zijn van Mars'! Nog altijd zijn 91 procent van alle respondenten mannen, tegen ca. 8 procent vrouwen (en een goed half procent 'geen antwoord'...).