SBS zal instaan voor de ontwikkeling van e-Premier. Dat is het nieuwe informaticasysteem dat de ontsluiting en het beheer van de dossiers van de Ministerraad en van het Overlegcomité moet mogelijk maken. De financiële details van het contract zijn niet bekend. SBS is aan de slag gegaan om het systeem in het najaar van 2007 draaiende te krijgen. Daarna zal het bedrijf nog enkele jaren ondersteuning bieden.Sinds 1989 gebruikte de regering de toepassing Regedoc om de documenten van de beraadslagingen te bewaren. Die was ontwikkeld in de context van Fedenet, het federale intranet. Maar, zo stelt de Ministerraad: "Regedoc in zijn huidige versie heeft op verschillende niveaus zwakke punten die beletten dat de toepassing ook in de toekomst kan blijven beantwoorden aan de eisen van de gebruikers."De data van het vorige systeem - documenten sinds 1 september 1989 - worden door SBS overgenomen in e-Premier. Die worden via een service-oriented architecture, webinterface, toegankelijk gemaakt voor de bevoegde gebruikers. E-Premier zal de dossiers automatisch beheren volgens de geijkte administratieve procedures van de overheid. De Gemeenschappen en Gewesten kunnen zelf ook dossiers indienen, eveneens via een webinterface, voor het Overlegcomité. Gebruikers zullen ook via e-mail (en zelfs in dringende gevallen per sms) op de hoogte gebracht worden van nieuwe elementen. Dat alles met de nodige aandacht voor de beveiliging van de informatie.E-Premier kan op termijn worden uitgebreid en geïntegreerd in andere omgevingen, zodat een vlotte documentuitwisseling mogelijk wordt.

SBS zal instaan voor de ontwikkeling van e-Premier. Dat is het nieuwe informaticasysteem dat de ontsluiting en het beheer van de dossiers van de Ministerraad en van het Overlegcomité moet mogelijk maken. De financiële details van het contract zijn niet bekend. SBS is aan de slag gegaan om het systeem in het najaar van 2007 draaiende te krijgen. Daarna zal het bedrijf nog enkele jaren ondersteuning bieden.Sinds 1989 gebruikte de regering de toepassing Regedoc om de documenten van de beraadslagingen te bewaren. Die was ontwikkeld in de context van Fedenet, het federale intranet. Maar, zo stelt de Ministerraad: "Regedoc in zijn huidige versie heeft op verschillende niveaus zwakke punten die beletten dat de toepassing ook in de toekomst kan blijven beantwoorden aan de eisen van de gebruikers."De data van het vorige systeem - documenten sinds 1 september 1989 - worden door SBS overgenomen in e-Premier. Die worden via een service-oriented architecture, webinterface, toegankelijk gemaakt voor de bevoegde gebruikers. E-Premier zal de dossiers automatisch beheren volgens de geijkte administratieve procedures van de overheid. De Gemeenschappen en Gewesten kunnen zelf ook dossiers indienen, eveneens via een webinterface, voor het Overlegcomité. Gebruikers zullen ook via e-mail (en zelfs in dringende gevallen per sms) op de hoogte gebracht worden van nieuwe elementen. Dat alles met de nodige aandacht voor de beveiliging van de informatie.E-Premier kan op termijn worden uitgebreid en geïntegreerd in andere omgevingen, zodat een vlotte documentuitwisseling mogelijk wordt.