Het vertrek van Google's dr. Eric Schmidt uit Apple's raad van beheer illustreert de groeiende aandacht van de 'antitrustoverheden' in de Verenigde Staten voor Silicon Valley.

Na de veel laksere aanpak van de vorige administratie, lijkt Silicon Valley een eerste voorwerp te worden van een striktere naleving van de antitrustwetgeving in de VS. Zo was het [vertrek van dr. Eric Schmidt, Google's ceo, uit Apple's raad van beheer] allicht de makkelijkste oplossing in het onderzoek dat de Federal Trade Commision (FTC) was gestart naar mogelijke conflicten tussen beide bedrijven.

Naast mobiele telefonie (Google's Android omgeving versus Apple's iPhone), groeiden ook problemen inzake besturingssystemen en toepassingen (met onder meer Apple's weigering om Google's Voice programma goed te keuren voor de iPhone). Apple stelt dat het vertrek "een gezamelijke beslissing" was omdat "Google meer het gebied van Apple's kernactiviteiten betreedt," zodat "de effectiviteit van dr. Eric Schmidt in belangrijke mate zou verminderen omdat hij zich steeds vaker uit meetings zou moeten terugtrekken."

Algemeen wordt aangenomen dat dit slechts een eerste voorbeeld is van de verscherpte aandacht in Washington voor het reilen en zeilen in de hightechindustrie. Zoals Microsoft in het verleden lijkt nu Google meer in het vizier te komen omdat dit bedrijf in de voorbije paar jaar een steeds breder spectrum van producten en activiteiten ontplooit, gekoppeld aan een overweldigende marktpositie in zijn kernactiviteit.

Naarmate meer activiteiten in een kleinere groep van grote bedrijven worden samengebracht, kijkt de overheid blijkbaar scherper toe op het behoud van voldoende concurrentie tussen de spelers. Daarom ook wordt verwacht dat de samenwerking tussen Microsoft en Yahoo - als tegengewicht voor Google - op weinig weerstand van de overheid zal stoten.

Naast onderzoeken naar mogelijke conflicten in raden van beheer, worden nog andere acties verwacht. Zo voert het Amerikaanse ministerie van jusitie nu al een onderzoek in Silicon Valley naar praktijken bij het aanwerven van personen.

Momenteel is er overigens nog een lid van Apple's raad dat ook bij Google zetelt, in casu Arthur Levinson, ex-ceo van Genetech. Ook op hem zou druk worden uitgeoefend om te vertrekken. Het onderzoek wordt dan ook niet afgesloten, stelt de FTC.

Het vertrek van Google's dr. Eric Schmidt uit Apple's raad van beheer illustreert de groeiende aandacht van de 'antitrustoverheden' in de Verenigde Staten voor Silicon Valley. Na de veel laksere aanpak van de vorige administratie, lijkt Silicon Valley een eerste voorwerp te worden van een striktere naleving van de antitrustwetgeving in de VS. Zo was het [vertrek van dr. Eric Schmidt, Google's ceo, uit Apple's raad van beheer] allicht de makkelijkste oplossing in het onderzoek dat de Federal Trade Commision (FTC) was gestart naar mogelijke conflicten tussen beide bedrijven. Naast mobiele telefonie (Google's Android omgeving versus Apple's iPhone), groeiden ook problemen inzake besturingssystemen en toepassingen (met onder meer Apple's weigering om Google's Voice programma goed te keuren voor de iPhone). Apple stelt dat het vertrek "een gezamelijke beslissing" was omdat "Google meer het gebied van Apple's kernactiviteiten betreedt," zodat "de effectiviteit van dr. Eric Schmidt in belangrijke mate zou verminderen omdat hij zich steeds vaker uit meetings zou moeten terugtrekken." Algemeen wordt aangenomen dat dit slechts een eerste voorbeeld is van de verscherpte aandacht in Washington voor het reilen en zeilen in de hightechindustrie. Zoals Microsoft in het verleden lijkt nu Google meer in het vizier te komen omdat dit bedrijf in de voorbije paar jaar een steeds breder spectrum van producten en activiteiten ontplooit, gekoppeld aan een overweldigende marktpositie in zijn kernactiviteit. Naarmate meer activiteiten in een kleinere groep van grote bedrijven worden samengebracht, kijkt de overheid blijkbaar scherper toe op het behoud van voldoende concurrentie tussen de spelers. Daarom ook wordt verwacht dat de samenwerking tussen Microsoft en Yahoo - als tegengewicht voor Google - op weinig weerstand van de overheid zal stoten. Naast onderzoeken naar mogelijke conflicten in raden van beheer, worden nog andere acties verwacht. Zo voert het Amerikaanse ministerie van jusitie nu al een onderzoek in Silicon Valley naar praktijken bij het aanwerven van personen. Momenteel is er overigens nog een lid van Apple's raad dat ook bij Google zetelt, in casu Arthur Levinson, ex-ceo van Genetech. Ook op hem zou druk worden uitgeoefend om te vertrekken. Het onderzoek wordt dan ook niet afgesloten, stelt de FTC.