Kunstenaars gebruiken doorgaans doek om op te schilderen, maar de Britse kunstschilder Nick Gentry borstelt zijn werken op een assemblage van floppy disks.

Tegenwoordig slaan we alles op in de cloud, maar in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gebruikten we diskettes of floppy disks voor gegevensopslag en -uitwisseling. De Londense kunstenaar geeft die verouderde media een tweede leven door ze als canvas te gebruiken voor zijn schilderijen.

Gentry overschildert de diskettes, maar gebruikt ze ook in ruwe vorm: zo gebruikt hij het centrale metalen deel van de floppy vaak voor de ogen van zijn figuren en speelt hij met de kleuren van de diskettes en de etiketten waarmee ze destijds gelabeld werden.

De kunstenaar maakt er een sociaal project van en nodigt mensen uit om overbodig geworden technologie in een kleine doos te stoppen en op te zenden naar zijn studio of galerie zodat hij er kunst mee kan maken. Gentry wil zo de nadruk leggen op de waarde van recycling en het hergebruik van persoonlijke voorwerpen.

Kunstenaars gebruiken doorgaans doek om op te schilderen, maar de Britse kunstschilder Nick Gentry borstelt zijn werken op een assemblage van floppy disks. Tegenwoordig slaan we alles op in de cloud, maar in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gebruikten we diskettes of floppy disks voor gegevensopslag en -uitwisseling. De Londense kunstenaar geeft die verouderde media een tweede leven door ze als canvas te gebruiken voor zijn schilderijen. Gentry overschildert de diskettes, maar gebruikt ze ook in ruwe vorm: zo gebruikt hij het centrale metalen deel van de floppy vaak voor de ogen van zijn figuren en speelt hij met de kleuren van de diskettes en de etiketten waarmee ze destijds gelabeld werden. De kunstenaar maakt er een sociaal project van en nodigt mensen uit om overbodig geworden technologie in een kleine doos te stoppen en op te zenden naar zijn studio of galerie zodat hij er kunst mee kan maken. Gentry wil zo de nadruk leggen op de waarde van recycling en het hergebruik van persoonlijke voorwerpen.