In de langlopende rechtszaak van SCO Group versus IBM inzake vermeende Unix copyrightinbreuken van deze laatste, heeft een rechter in Utah beslist dat niet SCO maar Novell de eigenaar is van de Unix copyrights.

Die uitspraak slaat de SCO Group de wapens uit handen in zijn rechtzaak tegen IBM uit 2003, waarin IBM wordt beschuldigd van het onrechtmatig gebruik van Unix code in Linux. De SCO Group stelde immers dat het de copyrights op Unix had verworven toen het in 1995 de UnixWare business van Novell overnam en steunde hiervoor op een toegevoegd amendement aan het contract tussen de beide bedrijven - een amendement waarover al snel onenigheid groeide. Naast de IBM zaak waarschuwde de SCO Group voorts alle gebruikers van Linux dat ze zich strafbaar maakten als ze een versie met de betrokken code aanwendden en dus schadevergoeding zouden moeten betalen. Dat leidde ertoe dat een rits leveranciers uitdrukkelijk hun klanten verzekerden dat zij niets hoefden te vrezen en dat bij problemen de leverancier voor eventuele gevolgen zou opdraaien. Sun ging zelfs zo ver op zijn beurt een akkoord te sluiten met de SCO Group om het eigen Solaris Unix-gesteund besturingssysteem te vrijwaren.

Deze dreiging voor het open source/GPL Linux-besturingssysteem lijkt hiermee nu van de baan, hoewel niet iedereen daarvan overtuigd is. In wezen legt de uitspraak immers de bal in het kamp van Novell - zelf de producent van een Linux distributie na de overname van het Duitse SuSe - dat nu kan bepalen hoe het die rechten zal uitoefenen. Zo kan het bedrijf allicht stellen dat IBM wel gerechtigd was code over te nemen, omdat IBM in 2004 50 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Novell en een rits overeenkomsten heeft afgesloten. Waarna het alsnog zou kunnen aankloppen bij de leveranciers van andere Linux-distributies of Linux-compatibele besturingssystemen. Voorts zou Novell nu ook in staat zijn op zijn beurt een proces te starten tegen de SCO Group, waarbij zelfs de akkoorden van dit bedrijf met derden inzake rechten op Unix/Linux ter sprake zouden kunnen komen. Kortom, de uitspraak van de rechter in Utah is op meer dan een gebied belangrijk, maar zal zeer zeker nog niet het eindpunt van deze aanslepende zaak zijn. De eindgebruikers van Linux - in het bijzonder de bedrijven - lijken evenwel toch ietwat meer gerust op twee oren te kunnen slapen.

In de langlopende rechtszaak van SCO Group versus IBM inzake vermeende Unix copyrightinbreuken van deze laatste, heeft een rechter in Utah beslist dat niet SCO maar Novell de eigenaar is van de Unix copyrights. Die uitspraak slaat de SCO Group de wapens uit handen in zijn rechtzaak tegen IBM uit 2003, waarin IBM wordt beschuldigd van het onrechtmatig gebruik van Unix code in Linux. De SCO Group stelde immers dat het de copyrights op Unix had verworven toen het in 1995 de UnixWare business van Novell overnam en steunde hiervoor op een toegevoegd amendement aan het contract tussen de beide bedrijven - een amendement waarover al snel onenigheid groeide. Naast de IBM zaak waarschuwde de SCO Group voorts alle gebruikers van Linux dat ze zich strafbaar maakten als ze een versie met de betrokken code aanwendden en dus schadevergoeding zouden moeten betalen. Dat leidde ertoe dat een rits leveranciers uitdrukkelijk hun klanten verzekerden dat zij niets hoefden te vrezen en dat bij problemen de leverancier voor eventuele gevolgen zou opdraaien. Sun ging zelfs zo ver op zijn beurt een akkoord te sluiten met de SCO Group om het eigen Solaris Unix-gesteund besturingssysteem te vrijwaren. Deze dreiging voor het open source/GPL Linux-besturingssysteem lijkt hiermee nu van de baan, hoewel niet iedereen daarvan overtuigd is. In wezen legt de uitspraak immers de bal in het kamp van Novell - zelf de producent van een Linux distributie na de overname van het Duitse SuSe - dat nu kan bepalen hoe het die rechten zal uitoefenen. Zo kan het bedrijf allicht stellen dat IBM wel gerechtigd was code over te nemen, omdat IBM in 2004 50 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Novell en een rits overeenkomsten heeft afgesloten. Waarna het alsnog zou kunnen aankloppen bij de leveranciers van andere Linux-distributies of Linux-compatibele besturingssystemen. Voorts zou Novell nu ook in staat zijn op zijn beurt een proces te starten tegen de SCO Group, waarbij zelfs de akkoorden van dit bedrijf met derden inzake rechten op Unix/Linux ter sprake zouden kunnen komen. Kortom, de uitspraak van de rechter in Utah is op meer dan een gebied belangrijk, maar zal zeer zeker nog niet het eindpunt van deze aanslepende zaak zijn. De eindgebruikers van Linux - in het bijzonder de bedrijven - lijken evenwel toch ietwat meer gerust op twee oren te kunnen slapen.