Integendeel, in de tweede helft van 2003 rapporteerden de helft van de geanalyseerde bedrijven een ernstig security probleem, tegen slechts een zesde van de bedrijven in de eerste helft van het jaar. Allicht zal hier ook een ietwat grotere bereidheid om problemen toe te geven een rol spelen, maar overwegend betreft het wel een toename. Tegelijk nam ook de ernst van de inbreuken toe, terwijl de snelheid waarmee probleemtoestanden wordt uitgebuit duidelijk versnelt. Symantec sluit dan ook niet uit dat in de toekomst een 'zero day' probleem opduikt: gebruikers ondervinden snel en wereldwijd de nadelige gevolgen, nog voor het probleem bekend is bij producenten en/of securityspecialisten. Voorts nam het aantal complexe aanvallen (via meer dan een aanvalsweg) toe en maken nieuwe inbreuken steeds vaker gebruik van de achterpoortjes die na vroegere besmettingen open bleven staan. Ook bleken hackers et alii steeds vaker uit te zijn op het inwinnen van paswoorden etc. Oplossingen moeten komen uit de hoek van de soft- en systeembouwers, maar iedereen moet voldoende kennis en inzicht hebben met het oog op een veilig Internetgedrag.

Integendeel, in de tweede helft van 2003 rapporteerden de helft van de geanalyseerde bedrijven een ernstig security probleem, tegen slechts een zesde van de bedrijven in de eerste helft van het jaar. Allicht zal hier ook een ietwat grotere bereidheid om problemen toe te geven een rol spelen, maar overwegend betreft het wel een toename. Tegelijk nam ook de ernst van de inbreuken toe, terwijl de snelheid waarmee probleemtoestanden wordt uitgebuit duidelijk versnelt. Symantec sluit dan ook niet uit dat in de toekomst een 'zero day' probleem opduikt: gebruikers ondervinden snel en wereldwijd de nadelige gevolgen, nog voor het probleem bekend is bij producenten en/of securityspecialisten. Voorts nam het aantal complexe aanvallen (via meer dan een aanvalsweg) toe en maken nieuwe inbreuken steeds vaker gebruik van de achterpoortjes die na vroegere besmettingen open bleven staan. Ook bleken hackers et alii steeds vaker uit te zijn op het inwinnen van paswoorden etc. Oplossingen moeten komen uit de hoek van de soft- en systeembouwers, maar iedereen moet voldoende kennis en inzicht hebben met het oog op een veilig Internetgedrag.