Selor, het rekrutering- en selectiebureau van de overheid, lanceert in oktober een proefproject voor it-jobs dat niet langer het diploma als absolute basisvoorwaarde stelt. Geïnteresseerden met 'eerder verworven competenties' zullen dan toch aan het selectieproces kunnen deelnemen.

In de komende tien jaar gaat bijna 40 procent van de ambtenaren op het Federale en op het Vlaamse niveau met pensioen. Hoe dat vertrek moet worden opgevangen, is nog niet duidelijk. Maar zeker binnen de ict-departementen wordt de situatie meer dan precair.

Selor wil dan ook afstappen van het diploma als absolute basisvoorwaarde voor het deelnemen aan selectieprocessen. Het initiatief, dat binnen drie maanden van start gaat, mikt in de eerste plaats op it-profielen en ingenieurs.

"Door het diploma als enig toegangsticket te hanteren, sluit je heel wat talent bij voorbaat uit", zegt Marc Van Hemelrijck, de gedelegeerd bestuurder van Selor. "In het verleden hebben we vaak gemerkt dat goede kandidaten door omstandigheden het vereiste diploma niet gehaald hebben, maar zich door hun ervaring wel de juiste competenties eigen hebben gemaakt."

Van Hemelrijck wil kandidaten na een eerste generieke screening een soort van 'instapkaart' bezorgen. Als ook de eerder verworven competenties in het verlengde liggen van het gezochte profiel, kunnen ze in een later stadium deelnemen aan de traditionele selectieproeven voor informatici.

Aan de goede bedoelingen van Selor twijfelt niemand. Maar toch kunnen er enkele kanttekeningen geplaatst worden bij het project. Dreigt de lagere instapdrempel immers geen tweederangsinformatici op te leveren? Kan de kwaliteit van de it-diensten bij de overheid niet in het gedrang komen?

"Neen, want het is wel degelijk de bedoeling om je echt grondig te testen voor je zo'n instapkaart krijgt", reageert de gedelegeerd bestuurder. "Op tien mensen die zich geroepen voelen zullen er allicht maar twee zo'n attest meekrijgen. Ik wil ook zeker niet de boodschap verspreiden dat de instapkaart waarover we spreken een waardige vervanger is voor een diploma, want dat is het natuurlijk niet. Maar zeker in de it-sector kan je met referenties en met attesten werken. Dat gebeurt voortdurend."

Een ander probleem waar Selor een mouw aan moet zien te passen, is dat zelfs 'geslaagden' niet zo maar doorstromen naar de overheid. In 2007 bijvoorbeeld, haalden er 126 it'ers de eindmeet, en toch werden er maar 17 effectief in dienst genomen.

"Mijn 'klanten' reageren vaak nogal traag", gromt Van Hemelrijck, "met als gevolg dat heel wat interessante profielen meteen terugstromen naar de privésector. Nu het crisis is, gebeurt dat natuurlijk minder nadrukkelijk, maar dat is slechts een tijdelijk fenomeen."

Selor, het rekrutering- en selectiebureau van de overheid, lanceert in oktober een proefproject voor it-jobs dat niet langer het diploma als absolute basisvoorwaarde stelt. Geïnteresseerden met 'eerder verworven competenties' zullen dan toch aan het selectieproces kunnen deelnemen. In de komende tien jaar gaat bijna 40 procent van de ambtenaren op het Federale en op het Vlaamse niveau met pensioen. Hoe dat vertrek moet worden opgevangen, is nog niet duidelijk. Maar zeker binnen de ict-departementen wordt de situatie meer dan precair. Selor wil dan ook afstappen van het diploma als absolute basisvoorwaarde voor het deelnemen aan selectieprocessen. Het initiatief, dat binnen drie maanden van start gaat, mikt in de eerste plaats op it-profielen en ingenieurs. "Door het diploma als enig toegangsticket te hanteren, sluit je heel wat talent bij voorbaat uit", zegt Marc Van Hemelrijck, de gedelegeerd bestuurder van Selor. "In het verleden hebben we vaak gemerkt dat goede kandidaten door omstandigheden het vereiste diploma niet gehaald hebben, maar zich door hun ervaring wel de juiste competenties eigen hebben gemaakt." Van Hemelrijck wil kandidaten na een eerste generieke screening een soort van 'instapkaart' bezorgen. Als ook de eerder verworven competenties in het verlengde liggen van het gezochte profiel, kunnen ze in een later stadium deelnemen aan de traditionele selectieproeven voor informatici. Aan de goede bedoelingen van Selor twijfelt niemand. Maar toch kunnen er enkele kanttekeningen geplaatst worden bij het project. Dreigt de lagere instapdrempel immers geen tweederangsinformatici op te leveren? Kan de kwaliteit van de it-diensten bij de overheid niet in het gedrang komen? "Neen, want het is wel degelijk de bedoeling om je echt grondig te testen voor je zo'n instapkaart krijgt", reageert de gedelegeerd bestuurder. "Op tien mensen die zich geroepen voelen zullen er allicht maar twee zo'n attest meekrijgen. Ik wil ook zeker niet de boodschap verspreiden dat de instapkaart waarover we spreken een waardige vervanger is voor een diploma, want dat is het natuurlijk niet. Maar zeker in de it-sector kan je met referenties en met attesten werken. Dat gebeurt voortdurend." Een ander probleem waar Selor een mouw aan moet zien te passen, is dat zelfs 'geslaagden' niet zo maar doorstromen naar de overheid. In 2007 bijvoorbeeld, haalden er 126 it'ers de eindmeet, en toch werden er maar 17 effectief in dienst genomen. "Mijn 'klanten' reageren vaak nogal traag", gromt Van Hemelrijck, "met als gevolg dat heel wat interessante profielen meteen terugstromen naar de privésector. Nu het crisis is, gebeurt dat natuurlijk minder nadrukkelijk, maar dat is slechts een tijdelijk fenomeen."