De servermarkt zal nog een paar kwartalen achteruit blijven gaan. Dat is de these van Merill Lynch na analyse van de cijfers. Reden is dat er niet echt 'killer'-applicaties worden gelanceerd, waardoor de markt in feite meer en meer draait op vervangingen van oudere types.De inkomsten uit de serververkoop boeren ook niet al te best. Die stevenen volgens de analisten van Merill Lynch af op een nulgroei in 2006. Het is evenwel niet duidelijk of er nog verdere achteruitgang staat aan te komen. Het analysebedrijf is geneigd te denken dat het oog van de storm gepasseerd is.In de analyse wordt ook een concreter licht geworpen op de marktsituatie. Sun wordt het meest blootgesteld aan de vertraging van servermarkt. Zonder het effect van toekomstige productencycli mee te rekenen, zal de inkomstengroei van Sun het meest vertragen (zo'n 5 procent in 2006). Moet gezegd: bij Sun zouden de komende productencycli veel kunnen goedmaken. Bij HP is de vertraging van de groei 4 procent, bij IBM 3 procent en bij Dell 1 procent.Wat het marktaandeel betreft lijken vooral IBM en Dell te winnen. Maar ook HP lijkt het stilaan beter te doen. Voor het vierde kwartaal is de rangschikking als volgt: IBM leidt met 33 procent, gevolgd door HP met 27 procent en Sun en Dell met beide 10 procent.

De servermarkt zal nog een paar kwartalen achteruit blijven gaan. Dat is de these van Merill Lynch na analyse van de cijfers. Reden is dat er niet echt 'killer'-applicaties worden gelanceerd, waardoor de markt in feite meer en meer draait op vervangingen van oudere types.De inkomsten uit de serververkoop boeren ook niet al te best. Die stevenen volgens de analisten van Merill Lynch af op een nulgroei in 2006. Het is evenwel niet duidelijk of er nog verdere achteruitgang staat aan te komen. Het analysebedrijf is geneigd te denken dat het oog van de storm gepasseerd is.In de analyse wordt ook een concreter licht geworpen op de marktsituatie. Sun wordt het meest blootgesteld aan de vertraging van servermarkt. Zonder het effect van toekomstige productencycli mee te rekenen, zal de inkomstengroei van Sun het meest vertragen (zo'n 5 procent in 2006). Moet gezegd: bij Sun zouden de komende productencycli veel kunnen goedmaken. Bij HP is de vertraging van de groei 4 procent, bij IBM 3 procent en bij Dell 1 procent.Wat het marktaandeel betreft lijken vooral IBM en Dell te winnen. Maar ook HP lijkt het stilaan beter te doen. Voor het vierde kwartaal is de rangschikking als volgt: IBM leidt met 33 procent, gevolgd door HP met 27 procent en Sun en Dell met beide 10 procent.