Independenttool heeft een onderzoek uitgevoerd onder alle leveranciers van service management/helpdesk tools. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de verschillende leveranciers zich positioneren in de huidige markt en welke partijen als concurrent worden gezien. Aan dit onderzoek heeft 80 procent van alle aanbieders in de Benelux meegewerkt. De resultaten zijn getoetst aan de ervaringen die Independenttool heeft met de markt van service management tools. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leveranciers BMC met Remedy en HP Service Desk als directe, zo niet grootste concurrenten zien. Uit de resultaten van de vraag wie men vaak tegenkomt op de shortlist blijkt dat Axios Systems met Assyst, HP Service Desk en Mansystems met Expertdesk in de top drie staan. De meerderheid (65 procent) van de leveranciers richt zich op gebruikersgroepen van meer dan honderd gebruikers. Zo blijkt ook dat 69 procent van de leveranciers contacten heeft binnen bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Kleinere bedrijven wordt door de deelnemende leveranciers als minder interessant beschouwd.Marketing-inspanningen van de bevraagde leveranciers concentreren zich voornamelijk op traditionele markten als de overheid en zakelijke dienstverlening. De leveranciers kregen ook de vraag in welke aspecten hun tool zich onderscheidt ten opzichte van de tools van hun concurrenten. Flexibiliteit, aanpasbaarheid en functionaliteit zijn antwoorden die bijna alle leveranciers noemden. Met dit regelmatige onderzoek wil Independenttool de markt van service management software-leveranciers inzichtelijk houden. Binnenkort gaat het bureau soortgelijk onderzoek doen onder de leveranciers van facility management, infrastructure management en desktop management software.

Independenttool heeft een onderzoek uitgevoerd onder alle leveranciers van service management/helpdesk tools. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de verschillende leveranciers zich positioneren in de huidige markt en welke partijen als concurrent worden gezien. Aan dit onderzoek heeft 80 procent van alle aanbieders in de Benelux meegewerkt. De resultaten zijn getoetst aan de ervaringen die Independenttool heeft met de markt van service management tools. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leveranciers BMC met Remedy en HP Service Desk als directe, zo niet grootste concurrenten zien. Uit de resultaten van de vraag wie men vaak tegenkomt op de shortlist blijkt dat Axios Systems met Assyst, HP Service Desk en Mansystems met Expertdesk in de top drie staan. De meerderheid (65 procent) van de leveranciers richt zich op gebruikersgroepen van meer dan honderd gebruikers. Zo blijkt ook dat 69 procent van de leveranciers contacten heeft binnen bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Kleinere bedrijven wordt door de deelnemende leveranciers als minder interessant beschouwd.Marketing-inspanningen van de bevraagde leveranciers concentreren zich voornamelijk op traditionele markten als de overheid en zakelijke dienstverlening. De leveranciers kregen ook de vraag in welke aspecten hun tool zich onderscheidt ten opzichte van de tools van hun concurrenten. Flexibiliteit, aanpasbaarheid en functionaliteit zijn antwoorden die bijna alle leveranciers noemden. Met dit regelmatige onderzoek wil Independenttool de markt van service management software-leveranciers inzichtelijk houden. Binnenkort gaat het bureau soortgelijk onderzoek doen onder de leveranciers van facility management, infrastructure management en desktop management software.