De Brusselse vestiging markeert een nieuwe fase in de uitbreiding van de SFEIR-groep, die intussen al zes agentschappen in Frankrijk en Luxemburg telt. De structuur is nagenoeg identiek. 'De organisatie steunt wederom op een managementteam van twee personen met zowel een technische als zakelijke oriëntatie', stelt Bruno le Forestier, Co-CEO van SFEIR. 'De werkwijze en de cultuur van SFEIR zullen ter plaatse worden aangewend door te kapitaliseren op een operationele Belgische groep.'

Lokaal niveau

Nicolas Leroy, die zich meer dan acht jaar geleden bij SFEIR aansloot om het agentschap in Rijsel op te richten, is nu medevennoot en bekleedde reeds de functie van zakelijk directeur voor de agentschappen in Rijsel en Bordeaux. Sébastien Friess, eveneens medevennoot, trad meer dan zes jaar geleden bij SFEIR in dienst en bekleedt de functie van technisch directeur in het agentschap van Rijsel.

'De meeste partners waarmee we vandaag samenwerken, zoals Google Cloud of Confluent, hebben blijk gegeven van enthousiasme bij het idee om in de nabije toekomst op lokaal niveau te mogen genieten van onze expertise', voegt Le Forestier toe. Andere strategische partnerschappen zijn er onder meer met AWS, Microsoft en MongoDB.

De Brusselse vestiging markeert een nieuwe fase in de uitbreiding van de SFEIR-groep, die intussen al zes agentschappen in Frankrijk en Luxemburg telt. De structuur is nagenoeg identiek. 'De organisatie steunt wederom op een managementteam van twee personen met zowel een technische als zakelijke oriëntatie', stelt Bruno le Forestier, Co-CEO van SFEIR. 'De werkwijze en de cultuur van SFEIR zullen ter plaatse worden aangewend door te kapitaliseren op een operationele Belgische groep.'Nicolas Leroy, die zich meer dan acht jaar geleden bij SFEIR aansloot om het agentschap in Rijsel op te richten, is nu medevennoot en bekleedde reeds de functie van zakelijk directeur voor de agentschappen in Rijsel en Bordeaux. Sébastien Friess, eveneens medevennoot, trad meer dan zes jaar geleden bij SFEIR in dienst en bekleedt de functie van technisch directeur in het agentschap van Rijsel.'De meeste partners waarmee we vandaag samenwerken, zoals Google Cloud of Confluent, hebben blijk gegeven van enthousiasme bij het idee om in de nabije toekomst op lokaal niveau te mogen genieten van onze expertise', voegt Le Forestier toe. Andere strategische partnerschappen zijn er onder meer met AWS, Microsoft en MongoDB.