Gezinnen met een slimme meter besparen ongeveer 2,6 procent meer op hun elektriciteit dan gezinnen met een klassieke meter. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vlaamse netbeheerder Eandis.

Eandis voert al enkele jaren testprojecten uit rond slimme meters. Zo is er sinds 2010 het testproject met 4300 slimme elektriciteits- en gasmeters in de Mechelse deelgemeenten Leest en Hombeek. Vorig jaar startte een meer grootschalige test over heel Vlaanderen met 40.000 slimme meters. Binnen die testprojecten werd ook een kleine twee jaar lang een energie-efficiëntieonderzoek uitgevoerd. Die resultaten stelde Eandis in Mechelen voor.

Verschillende types klanten werden vergeleken: klanten met een slimme meter, die ook maandelijks verbruiksrapporten en documentatie over rationeel energieverbruik ('REG') kregen, klanten met klassieke meters die enkel REG-documentatie kregen en klanten die enkel met van op afstand uitgelezen meters werken (zonder documentatie en verbruiksrapporten dus). Voor elektriciteit bleek het besparingsverschil tussen zij die een slimme meter hebben en zij die een klassieke meter in huis hebben 4,5 procent. Geëxtrapoleerd naar het gewicht van de verschillende klantensegmenten over heel Vlaanderen zou dat een gemiddelde besparing van ongeveer 2,6 procent zijn. "Heel concreet", zo legt Patrick Reyniers, programmaleider slimme netten bij Eandis, uit, "bespaart een doorsnee gebruiker met die cijfers ongeveer 150 kWh maal ruwweg 0,2 euro per jaar (zowat 30 euro dus, nvdr)."

Niet echt een significante besparing, toch? Bij Eandis willen ze dat enigszins kaderen. "Slimme meters kunnen net die besparingsmentaliteit nog verder stimuleren." Dat zal nodig zijn, want uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op 5 mensen interesse heeft in energiebesparing, financieel dan wel uit ecologische overwegingen (of een mix van beide). De rest van de bevraagden betoonde (vooralsnog) geen interesse. "Al blijkt ook uit de studie dat positieve feedback energie-efficiëntgedrag stimuleert." Bovendien zal, met de komst van elektrische auto's en het gebruik van warmtepompen om onze huizen te verwarmen, het elektriciteitsverbruik in de toekomst vermoedelijk verviervoudigen (en het verbruik van fossiele brandstoffen afnemen). "De omvang van de besparing evolueert dan mee."

Nog opmerkelijk trouwens: de hierboven geciteerde resultaten gelden niet voor de slimme gasmeters. Daar heerst de regel: slimme meter of niet, het gasverbruik blijft even hoog.

Gezinnen met een slimme meter besparen ongeveer 2,6 procent meer op hun elektriciteit dan gezinnen met een klassieke meter. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vlaamse netbeheerder Eandis. Eandis voert al enkele jaren testprojecten uit rond slimme meters. Zo is er sinds 2010 het testproject met 4300 slimme elektriciteits- en gasmeters in de Mechelse deelgemeenten Leest en Hombeek. Vorig jaar startte een meer grootschalige test over heel Vlaanderen met 40.000 slimme meters. Binnen die testprojecten werd ook een kleine twee jaar lang een energie-efficiëntieonderzoek uitgevoerd. Die resultaten stelde Eandis in Mechelen voor. Verschillende types klanten werden vergeleken: klanten met een slimme meter, die ook maandelijks verbruiksrapporten en documentatie over rationeel energieverbruik ('REG') kregen, klanten met klassieke meters die enkel REG-documentatie kregen en klanten die enkel met van op afstand uitgelezen meters werken (zonder documentatie en verbruiksrapporten dus). Voor elektriciteit bleek het besparingsverschil tussen zij die een slimme meter hebben en zij die een klassieke meter in huis hebben 4,5 procent. Geëxtrapoleerd naar het gewicht van de verschillende klantensegmenten over heel Vlaanderen zou dat een gemiddelde besparing van ongeveer 2,6 procent zijn. "Heel concreet", zo legt Patrick Reyniers, programmaleider slimme netten bij Eandis, uit, "bespaart een doorsnee gebruiker met die cijfers ongeveer 150 kWh maal ruwweg 0,2 euro per jaar (zowat 30 euro dus, nvdr)." Niet echt een significante besparing, toch? Bij Eandis willen ze dat enigszins kaderen. "Slimme meters kunnen net die besparingsmentaliteit nog verder stimuleren." Dat zal nodig zijn, want uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op 5 mensen interesse heeft in energiebesparing, financieel dan wel uit ecologische overwegingen (of een mix van beide). De rest van de bevraagden betoonde (vooralsnog) geen interesse. "Al blijkt ook uit de studie dat positieve feedback energie-efficiëntgedrag stimuleert." Bovendien zal, met de komst van elektrische auto's en het gebruik van warmtepompen om onze huizen te verwarmen, het elektriciteitsverbruik in de toekomst vermoedelijk verviervoudigen (en het verbruik van fossiele brandstoffen afnemen). "De omvang van de besparing evolueert dan mee." Nog opmerkelijk trouwens: de hierboven geciteerde resultaten gelden niet voor de slimme gasmeters. Daar heerst de regel: slimme meter of niet, het gasverbruik blijft even hoog.