Digitale televisie kost elke klant jaarlijks 24 tot 44 euro extra aan energiekosten. Dat komt omdat Belgacom TV en Telenet "inferieure technologie" gebruiken, zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Het bericht staat te lezen in de Corelio-kranten. De BBL onderzocht het energieverbruik van digitale televisie bij enkele klanten van Belgacom en Telenet, en kwam tot "spectaculaire" resultaten.

De ondersteunende toestellen die nodig zijn voor digitale televisie hebben - in werking - een vermogen van ongeveer 30 watt, zowel bij Telenet als Belgacom. Opvallend is dat bij Telenet het vermogen in stand-by bijna even hoog ligt als het vermogen in werking. Dat levert per jaar een standby-verbruik op van 230 kWh bij Telenet, en 114 kWh bij Belgacom TV. Of uitgedrukt in prijs: het standby-verbruik van digitale televisie kost een klant van Belgacom TV 24 euro extra per jaar, een klant van Telenet zelfs 44 euro extra per jaar.

Eén van de redenen is volgens de BBL het gebruik van "inferieure technologie" in de decoders, uit kostenoverwegingen. De bond vraagt daarom dat Telenet en Belgacom voortaan de beste technologie kiezen voor hun decoders.

In Vlaanderen kijken momenteel 790.000 mensen digitale televisie. Alles samen verbruiken zij in stand-by 142 miljoen kWh per jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse kost van 24 miljoen euro aan elektriciteit, of een onnodige CO2-uitstoot van 108.000 ton.

Als alle gezinnen in ons land digitaal zouden kijken, zou het standby-verbruik 813 miljoen kWh bedragen. Dat komt overeen met de volledige productie van de zestig windturbines die C-Power momenteel op de Thorntonbank aan de Belgische kust bouwt, berekende de BBL.

Telenet en Belgacom hebben al gereageerd bij monde van hun woordvoerders. De boodschap is eensluidend: ze gebruiken geen inferieure toestellen en complexe technologie vraagt veel energie. Ze pogen wel om het verbruik zo laag mogelijk te houden.

Bron: Belga

Digitale televisie kost elke klant jaarlijks 24 tot 44 euro extra aan energiekosten. Dat komt omdat Belgacom TV en Telenet "inferieure technologie" gebruiken, zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Het bericht staat te lezen in de Corelio-kranten. De BBL onderzocht het energieverbruik van digitale televisie bij enkele klanten van Belgacom en Telenet, en kwam tot "spectaculaire" resultaten. De ondersteunende toestellen die nodig zijn voor digitale televisie hebben - in werking - een vermogen van ongeveer 30 watt, zowel bij Telenet als Belgacom. Opvallend is dat bij Telenet het vermogen in stand-by bijna even hoog ligt als het vermogen in werking. Dat levert per jaar een standby-verbruik op van 230 kWh bij Telenet, en 114 kWh bij Belgacom TV. Of uitgedrukt in prijs: het standby-verbruik van digitale televisie kost een klant van Belgacom TV 24 euro extra per jaar, een klant van Telenet zelfs 44 euro extra per jaar. Eén van de redenen is volgens de BBL het gebruik van "inferieure technologie" in de decoders, uit kostenoverwegingen. De bond vraagt daarom dat Telenet en Belgacom voortaan de beste technologie kiezen voor hun decoders. In Vlaanderen kijken momenteel 790.000 mensen digitale televisie. Alles samen verbruiken zij in stand-by 142 miljoen kWh per jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse kost van 24 miljoen euro aan elektriciteit, of een onnodige CO2-uitstoot van 108.000 ton. Als alle gezinnen in ons land digitaal zouden kijken, zou het standby-verbruik 813 miljoen kWh bedragen. Dat komt overeen met de volledige productie van de zestig windturbines die C-Power momenteel op de Thorntonbank aan de Belgische kust bouwt, berekende de BBL. Telenet en Belgacom hebben al gereageerd bij monde van hun woordvoerders. De boodschap is eensluidend: ze gebruiken geen inferieure toestellen en complexe technologie vraagt veel energie. Ze pogen wel om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Bron: Belga