Meer dan 90% van de artsen gespecialiseerd in infectieziekten gebruikt een smartphone of tablet om snel op de hoogte te zijn van medische onderzoeksresultaten. Groot voordeel is dat micro-organismen op enkele uren tijd geïdentificeerd kunnen worden. Ook therapeutische schema's, medische gidsen en nog heel wat andere apps kennen een enorm succes.

Dat meldt het vakblad 'de Infectioloog' in haar editie van vandaag. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken kunnen bacteriologen nu een bacterie, schimmel of parasiet binnen een paar uur na de staalafname identificeren. Dat leidt zeker op intensieve zorg tot een snellere behandeling waardoor minder mensen overlijden.

Snel beschikken over onderzoeksresultaten is uiteraard slechts zinvol als de gegevens aan hetzelfde tempo kunnen doorgestuurd worden. Daarvoor maken dokters steeds vaker gebruik van de nieuwste informatica-tools. Zo leert recent Frans onderzoek in samenwerking met de Orde van geneesheren dat 94% van de artsen professioneel gebruik maakt van een smartphone. De meesten downloaden trouwens ook gegevens over geneesmiddelen, behandelprotocollen, interacties tussen medicijnen, bijwerkingen enzoverder.

Een enquête uit 2011 bij 1.207 Duitse, Spaanse, Italiaanse, Britse en Franse artsen toont aan dat gemiddeld 26% gebruik maakt van een iPad. Bij de Britse dokters loopt dat op tot 31%. In een Amerikaanse enquête zou de gebruiksduur zelfs een vierde van de arbeidstijd uitmaken en 75% van de deelnemende artsen vindt dat ze hiermee efficiënter werken en meer beschikbaar zijn voor de patiënt. Ook de informatiedoorstroming tussen artsen onderling en tussen ziekenhuisafdelingen verloopt vlotter terwijl de vertrouwelijkheid van de gegevens verzekerd blijft.

Toch blijven er enkele heikele kwesties. Wie moet de gegevens opgestuurd krijgen? De arts van wacht? De infectioloog? De huisarts? Hoe kan vermeden worden dat de telefoon van de arts overstelpt raakt met misschien minder relevante gegevens? Hoe kunnen resultaten correct geïnterpreteerd worden als er geen rechtstreeks contact is?

Meer dan 90% van de artsen gespecialiseerd in infectieziekten gebruikt een smartphone of tablet om snel op de hoogte te zijn van medische onderzoeksresultaten. Groot voordeel is dat micro-organismen op enkele uren tijd geïdentificeerd kunnen worden. Ook therapeutische schema's, medische gidsen en nog heel wat andere apps kennen een enorm succes. Dat meldt het vakblad 'de Infectioloog' in haar editie van vandaag. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken kunnen bacteriologen nu een bacterie, schimmel of parasiet binnen een paar uur na de staalafname identificeren. Dat leidt zeker op intensieve zorg tot een snellere behandeling waardoor minder mensen overlijden. Snel beschikken over onderzoeksresultaten is uiteraard slechts zinvol als de gegevens aan hetzelfde tempo kunnen doorgestuurd worden. Daarvoor maken dokters steeds vaker gebruik van de nieuwste informatica-tools. Zo leert recent Frans onderzoek in samenwerking met de Orde van geneesheren dat 94% van de artsen professioneel gebruik maakt van een smartphone. De meesten downloaden trouwens ook gegevens over geneesmiddelen, behandelprotocollen, interacties tussen medicijnen, bijwerkingen enzoverder. Een enquête uit 2011 bij 1.207 Duitse, Spaanse, Italiaanse, Britse en Franse artsen toont aan dat gemiddeld 26% gebruik maakt van een iPad. Bij de Britse dokters loopt dat op tot 31%. In een Amerikaanse enquête zou de gebruiksduur zelfs een vierde van de arbeidstijd uitmaken en 75% van de deelnemende artsen vindt dat ze hiermee efficiënter werken en meer beschikbaar zijn voor de patiënt. Ook de informatiedoorstroming tussen artsen onderling en tussen ziekenhuisafdelingen verloopt vlotter terwijl de vertrouwelijkheid van de gegevens verzekerd blijft. Toch blijven er enkele heikele kwesties. Wie moet de gegevens opgestuurd krijgen? De arts van wacht? De infectioloog? De huisarts? Hoe kan vermeden worden dat de telefoon van de arts overstelpt raakt met misschien minder relevante gegevens? Hoe kunnen resultaten correct geïnterpreteerd worden als er geen rechtstreeks contact is?