"De voorbije maanden hebben we met alle belangrijke leveranciers van producten en diensten voor gegevensopslag rond de tafel gezeten en de krijtlijnen van ons lokale beleid uitgetekend en gebudgetteerd", zegt voorzitter John Myklebust. "Duidelijke communicatie over bestaande en nieuwe technologieën wordt daarbij ons belangrijkste aandachtspunt. We willen het eenvoudiger maken om de technologie achter opslagnetwerken te doen begrijpen en de systemen te laten installeren en beheren. Persoonlijke interactie met eindgebruikers is daarbij essentieel."Voor 100 euro worden eindgebruikers lid van de SNIA. Ze krijgen dan toegang tot alle informatie van de SNIA en zijn ze welkom op alle activiteiten, die voornamelijk bestaan uit discussieforums - al dan niet online - en technische werkgroepen. Leden kunnen ook instappen in SNIA's certificatieprogramma, dat zich in eerste instantie richt op technisch-commerciëlen bij integrators en op eindgebruikers die een heterogene opslaginfrastructuur uitbaten. Volgend jaar kunnen ze ook terecht in SNIA's Europese testcentrum, dat momenteel nog in de steigers staat.Meer info op [ http://www.snia-europe.org]

"De voorbije maanden hebben we met alle belangrijke leveranciers van producten en diensten voor gegevensopslag rond de tafel gezeten en de krijtlijnen van ons lokale beleid uitgetekend en gebudgetteerd", zegt voorzitter John Myklebust. "Duidelijke communicatie over bestaande en nieuwe technologieën wordt daarbij ons belangrijkste aandachtspunt. We willen het eenvoudiger maken om de technologie achter opslagnetwerken te doen begrijpen en de systemen te laten installeren en beheren. Persoonlijke interactie met eindgebruikers is daarbij essentieel."Voor 100 euro worden eindgebruikers lid van de SNIA. Ze krijgen dan toegang tot alle informatie van de SNIA en zijn ze welkom op alle activiteiten, die voornamelijk bestaan uit discussieforums - al dan niet online - en technische werkgroepen. Leden kunnen ook instappen in SNIA's certificatieprogramma, dat zich in eerste instantie richt op technisch-commerciëlen bij integrators en op eindgebruikers die een heterogene opslaginfrastructuur uitbaten. Volgend jaar kunnen ze ook terecht in SNIA's Europese testcentrum, dat momenteel nog in de steigers staat.Meer info op [ http://www.snia-europe.org]