Uit het onderzoek blijkt dat hoewel de verscheidenheid aan JVM-talen (Java Virtual Machines) de afgelopen jaren is gegroeid, het Java-gebruik bij ontwikkelaars met 91 procent nog steeds bovenaan staat. Bijna zestig procent gebruikt alleen Java, terwijl 33 procent meer dan één JVM-taal in hun stack verwerkt. Hierdoor kunnen we stellen dat bijna alle ontwikkelaars die twee of meer talen gebruiken, Java in hun stack hebben.

Kotlin staat op de tweede plaats, gebruikt door 17,7 procent van de ontwikkelaars, terwijl 15 procent zegt Kotlin samen met Java te gebruiken. Volgens de onderzoekers heeft dat waarschijnlijk te maken met de grote interoperabiliteit van de twee talen.

Oud en nieuw

In 2017 introduceerde Java een release-cadans van zes maanden. Het is niet altijd gemakkelijk om dit tempo bij te houden en, voor kritieke bedrijfsapplicaties, waarschijnlijk geen optie. De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat ontwikkelaars naast de nieuwere, verbeterde versies ook oudere applicaties moeten onderhouden die afhankelijk zijn van oudere Java-versies.

Java 16 is de nieuwste versie en Java 17 wordt in september uitgebracht, maar het is interessant om te constateren dat 59,9 procent van de respondenten nog steeds Java 8 gebruikt in de productie, 61,5 procent Java 11 en 5,7 procent zelfs Java 7 of lager. 'De afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelaars vastzaten aan Java 8 en geen nieuwere versies adopteerden', klinkt het bij de onderzoekers. 'Nu kunnen we concluderen dat meer mensen upgraden naar latere versies: vandaag gebruikt 30,2 procent van de developers zowel Java 8 als Java 11 in productie.'

Minder interesse voor niet-LTS-versies

Het rapport toont verder aan dat zogeheten niet-LTS-versies, zoals Java 10, 12 en 13 niet intensief worden gebruikt in de productie. 'Dat heeft misschien te maken met de ondersteuning van deze versies. Het algemene advies is om ofwel op de meest recente LTS-versie te blijven, momenteel Java 11, ofwel om elke zes maanden naar de nieuwste release te gaan', luidt de verklaring.

Het Java Ecosystem Report 2021 van Snyk werd uitgevoerd in samenwerking met Azul over een periode van zes weken. Er werden reacties verzameld van meer dan tweeduizend Java-ontwikkelaars.

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel de verscheidenheid aan JVM-talen (Java Virtual Machines) de afgelopen jaren is gegroeid, het Java-gebruik bij ontwikkelaars met 91 procent nog steeds bovenaan staat. Bijna zestig procent gebruikt alleen Java, terwijl 33 procent meer dan één JVM-taal in hun stack verwerkt. Hierdoor kunnen we stellen dat bijna alle ontwikkelaars die twee of meer talen gebruiken, Java in hun stack hebben.Kotlin staat op de tweede plaats, gebruikt door 17,7 procent van de ontwikkelaars, terwijl 15 procent zegt Kotlin samen met Java te gebruiken. Volgens de onderzoekers heeft dat waarschijnlijk te maken met de grote interoperabiliteit van de twee talen.In 2017 introduceerde Java een release-cadans van zes maanden. Het is niet altijd gemakkelijk om dit tempo bij te houden en, voor kritieke bedrijfsapplicaties, waarschijnlijk geen optie. De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat ontwikkelaars naast de nieuwere, verbeterde versies ook oudere applicaties moeten onderhouden die afhankelijk zijn van oudere Java-versies.Java 16 is de nieuwste versie en Java 17 wordt in september uitgebracht, maar het is interessant om te constateren dat 59,9 procent van de respondenten nog steeds Java 8 gebruikt in de productie, 61,5 procent Java 11 en 5,7 procent zelfs Java 7 of lager. 'De afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelaars vastzaten aan Java 8 en geen nieuwere versies adopteerden', klinkt het bij de onderzoekers. 'Nu kunnen we concluderen dat meer mensen upgraden naar latere versies: vandaag gebruikt 30,2 procent van de developers zowel Java 8 als Java 11 in productie.'Het rapport toont verder aan dat zogeheten niet-LTS-versies, zoals Java 10, 12 en 13 niet intensief worden gebruikt in de productie. 'Dat heeft misschien te maken met de ondersteuning van deze versies. Het algemene advies is om ofwel op de meest recente LTS-versie te blijven, momenteel Java 11, ofwel om elke zes maanden naar de nieuwste release te gaan', luidt de verklaring.Het Java Ecosystem Report 2021 van Snyk werd uitgevoerd in samenwerking met Azul over een periode van zes weken. Er werden reacties verzameld van meer dan tweeduizend Java-ontwikkelaars.