De beslissing van de Software AG top om het bedrijf te herstructureren en de daarmee gepaarde strategie, is bij diverse country managers niet in goede aarde gevallen. Dat geldt met name voor Nederland, maar ook voor ons land waar Thomas Zanziger er de brui aan geeft. En het heeft niets met slechte resultaten te maken, integendeel, preciseert Jan De Mayer, verkoopdirecteur Belux die de verantwoordelijkheid ten dele overneemt in nauw overleg met het Duitse managementteam. "Over het eerste halfjaar van 2006 kan Software AG uitpakken met een omzetgroei van liefst 51 procent. En over het hele jaar is een stijging van 27 à 30 procent in het vooruitzicht gesteld. België maakt trouwens deel uit van de top vijf van de best presterende landen binnen Software AG," licht hij toe."Wij zijn overigens op zoek naar een nieuwe country manager," en er zou absoluut geen sprake zijn van een Beneluxstructuur of een toenadering met Frankrijk.

De beslissing van de Software AG top om het bedrijf te herstructureren en de daarmee gepaarde strategie, is bij diverse country managers niet in goede aarde gevallen. Dat geldt met name voor Nederland, maar ook voor ons land waar Thomas Zanziger er de brui aan geeft. En het heeft niets met slechte resultaten te maken, integendeel, preciseert Jan De Mayer, verkoopdirecteur Belux die de verantwoordelijkheid ten dele overneemt in nauw overleg met het Duitse managementteam. "Over het eerste halfjaar van 2006 kan Software AG uitpakken met een omzetgroei van liefst 51 procent. En over het hele jaar is een stijging van 27 à 30 procent in het vooruitzicht gesteld. België maakt trouwens deel uit van de top vijf van de best presterende landen binnen Software AG," licht hij toe."Wij zijn overigens op zoek naar een nieuwe country manager," en er zou absoluut geen sprake zijn van een Beneluxstructuur of een toenadering met Frankrijk.