Karl-Heinz Streibich rekent daarbij zowel op een organische omzetgroei van de huidige producten (o.a. de klassieke mainframeproducten als de Adabas database en Natural 4GL, het xml-databaseengine Tamino, het nieuwe soa-gerichte Crossvision) als in nieuwe markten, naast meer samenwerking met partners. Maar ook overnames van bedrijven - zowel om hun technologie als om hun marktpositie - sluit Streibich uitdrukkelijk niet uit en waarvoor hij over zowat 700 miljoen euro aan middelen kan beschikken. Dat alles wil hij ook ondersteunen met een krachtige marketingaanpak - een welhaast revolutionair idee voor dit bedrijf.Als uitgangspunt heeft het bedrijf zijn huidige klantenbasis met hun sterke belangstelling voor de Sofware AG producten die het mogelijk maken om bestaande mainframeresources in 'service oriented architecture'-oplossingen te integreren. De volgende uitdaging wordt dan ook het winnen van nieuwe klanten uit de Web 2.0/Ajax wereld, wat wel een ander publiek is dan Software AG vandaag gewend is. Ook al omdat de bedrijfsmodellen in de wereld van infrastructuursoftware onder invloed van het open soorcegebeuren (en de bijhorende nadruk op inkomsten uit services) veranderen.Cruciaal voor Software AG bij dit alles is het verhoopte succes van de nieuwe Crossvision soa-producten, die onder meer met de CentraSite soa-repository voor een strikte soa-governance en de aandacht voor soa-security kunnen scoren.In België en Luxemburg ziet afgevaardigd bestuurder Jan De Maeyer ook nog ruimte voor groei, onder meer boven de taalgrens. Naast de verkoop van licenties, scoren hier services al bijzonder hoog en die wil De Maeyer op termijn zien evolueren naar 'high expertise'-adviesdiensten, onder meer bij de introductie van een soa-aanpak in bedrijven.

Karl-Heinz Streibich rekent daarbij zowel op een organische omzetgroei van de huidige producten (o.a. de klassieke mainframeproducten als de Adabas database en Natural 4GL, het xml-databaseengine Tamino, het nieuwe soa-gerichte Crossvision) als in nieuwe markten, naast meer samenwerking met partners. Maar ook overnames van bedrijven - zowel om hun technologie als om hun marktpositie - sluit Streibich uitdrukkelijk niet uit en waarvoor hij over zowat 700 miljoen euro aan middelen kan beschikken. Dat alles wil hij ook ondersteunen met een krachtige marketingaanpak - een welhaast revolutionair idee voor dit bedrijf.Als uitgangspunt heeft het bedrijf zijn huidige klantenbasis met hun sterke belangstelling voor de Sofware AG producten die het mogelijk maken om bestaande mainframeresources in 'service oriented architecture'-oplossingen te integreren. De volgende uitdaging wordt dan ook het winnen van nieuwe klanten uit de Web 2.0/Ajax wereld, wat wel een ander publiek is dan Software AG vandaag gewend is. Ook al omdat de bedrijfsmodellen in de wereld van infrastructuursoftware onder invloed van het open soorcegebeuren (en de bijhorende nadruk op inkomsten uit services) veranderen.Cruciaal voor Software AG bij dit alles is het verhoopte succes van de nieuwe Crossvision soa-producten, die onder meer met de CentraSite soa-repository voor een strikte soa-governance en de aandacht voor soa-security kunnen scoren.In België en Luxemburg ziet afgevaardigd bestuurder Jan De Maeyer ook nog ruimte voor groei, onder meer boven de taalgrens. Naast de verkoop van licenties, scoren hier services al bijzonder hoog en die wil De Maeyer op termijn zien evolueren naar 'high expertise'-adviesdiensten, onder meer bij de introductie van een soa-aanpak in bedrijven.