Dat zegt de Business Software Alliance (BSA), die in 2004 uiteenlopende acties heeft ondernomen tegen het illegaal gebruik van bedrijfssoftware in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika).De grootste overtreders zijn KMOs in de creatieve sector en hightech- en dienstverlenende bedrijven. Al deze organisaties hebben professionele software nodig om te kunnen functioneren. Terwijl sommige bedrijven het beheer van hun software niet op orde hadden, bleken andere organisaties bij audits niet de juiste stappen te hebben genomen om software te legaliseren. De schadevergoedingen voor de diverse overtredingen en het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen varieerden van 10.000 euro tot bijna 300.000 euro per bedrijf.Beth Scott, vice-president EMEA van de BSA: "Optreden tegen illegaal softwaregebruik is nodig om bedrijven te ontmoedigen. Met een piraterijpercentage van 41 procent en een verlies van zon 9,5 miljard euro voor de software-industrie is het duidelijk dat de bescherming van het intellectuele eigendom een serieuze zaak is voor de softwarebranche. Bedrijven die tekortschieten bij het naleven van de wettelijke verplichtingen voor softwaregebruik, worden opgespoord.Waar nodig ziet de BSA toe op de naleving van de rechten van haar leden met gerichte activiteiten voor het handhaven van auteursrechten. In 2004 werden 1372 invallen bij verdachte bedrijven goedgekeurd door de rechter. Verder ondernam de BSA 1203 juridische acties tegen organisaties die niet voldeden aan de wetgeving voor auteursrechten. Een aantal van deze zaken loopt nog en zal waarschijnlijk leiden tot hoge kosten voor de betreffende bedrijven.

Dat zegt de Business Software Alliance (BSA), die in 2004 uiteenlopende acties heeft ondernomen tegen het illegaal gebruik van bedrijfssoftware in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika).De grootste overtreders zijn KMOs in de creatieve sector en hightech- en dienstverlenende bedrijven. Al deze organisaties hebben professionele software nodig om te kunnen functioneren. Terwijl sommige bedrijven het beheer van hun software niet op orde hadden, bleken andere organisaties bij audits niet de juiste stappen te hebben genomen om software te legaliseren. De schadevergoedingen voor de diverse overtredingen en het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen varieerden van 10.000 euro tot bijna 300.000 euro per bedrijf.Beth Scott, vice-president EMEA van de BSA: "Optreden tegen illegaal softwaregebruik is nodig om bedrijven te ontmoedigen. Met een piraterijpercentage van 41 procent en een verlies van zon 9,5 miljard euro voor de software-industrie is het duidelijk dat de bescherming van het intellectuele eigendom een serieuze zaak is voor de softwarebranche. Bedrijven die tekortschieten bij het naleven van de wettelijke verplichtingen voor softwaregebruik, worden opgespoord.Waar nodig ziet de BSA toe op de naleving van de rechten van haar leden met gerichte activiteiten voor het handhaven van auteursrechten. In 2004 werden 1372 invallen bij verdachte bedrijven goedgekeurd door de rechter. Verder ondernam de BSA 1203 juridische acties tegen organisaties die niet voldeden aan de wetgeving voor auteursrechten. Een aantal van deze zaken loopt nog en zal waarschijnlijk leiden tot hoge kosten voor de betreffende bedrijven.