De Duitse online informatiesite Heise (www.heise.de) onthulde gisteren dat de erg omstreden richtlijn over de patenteerbaarheid van software op maandag 24 januari op de agenda staat van de Europese Ministerraad voor landbouw. De site verwijst naar de Luxemburgse Minister van Economie Jeannot Krecke, die woensdag verklaarde dat het onderwerp volgende week maandag definitief moet worden afgehandeld. Bovendien heeft David Ellard, de belangrijkste opsteller van de oorspronkelijke richtlijn, dat nieuws onlangs tijdens een seminarie in Slovenië bevestigd. Dat zegt de vereniging Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), die het voortouw neemt in de strijd tegen softwarepatenten.Het onderwerp staat op agenda van de Ministerraad van Landbouw maar had evengoed door de Ministers van Sport of van Cultuur behandeld kunnen worden. Het gaat namelijk op een puur formele stemming, waarbij de houding van elk van de regeringen in acht wordt genomen. Zoals bekend onthoudt België zich in deze kwestie.Door het feit dat het onderwerp op de agenda staat, en zelfs als belangrijkste onderwerp, vreest de FFII dat de richtlijn 'zeer waarschijnlijk' wordt goedgekeurd. In dat geval wordt de tekst naar het Europes Parlement gestuurd voor een tweede lezing. Wellicht komen er dan geen amendementen meer, aangezien daarvoor in dat stadium een tweederde meederheid nodig is.De opflakkering van het debat in de voorbije maanden (in een vervolgverhaal dat in september 2003 van start ging met de eerste stemming in het Parlement) wees nochtans eerder in de richting van een heropening van het dossier en een nieuw onderzoek door het Parlement, die dan met een gewone meerderheid het voorstel zou kunnen wijzigen. Polen was een van de grootste voorstanders van een uitstel van het onderwerp en van een nieuw onderzoek."Intussen heeft het diplomatische ballet de bovenhand genomen ; Polen heeft al het mogelijke gedaan om het dossier te bevriezen maar het land kan moeilijk een historisch precendent scheppen in de geschiedenis van EU door een beslissing van de Raad opnieuw ter discussie te stellen, ook al heeft het die mogelijkheid. Maar geen enkele lidstaat zal zo ver durven gaan", aldus een bron dichtbij het dossier, aan de kant van tegenstanders. "We moeten er ook rekening mee houden dat er volgende week vrijdag een belangrijk bijeenkomst plaatsvindt tussen de EU en de VS, om de regels in verband met patenten op elkaar af te stemmen. Bepaalde mensen willen daar liever niet met lege handen aankomen", zo zegt dezelfde bron. Een voorstel goedkeuren waartegen wordt geprotesteerd door 370.000 Europeanen, door de Nederlandse Kamer, door de Bundestag, door vooraanstaande economen en informatici en door het Parlement zelf ? Dat is toch onwaarschijnlijjk", vindt Dieter Van Uytvanck, waardvoerder van de FFII.Meer info hierover is te vinden op www.softwarepatenten.be Uw reacties op dit artikel zijn welkom bij olivierf@datanews.be

De Duitse online informatiesite Heise (www.heise.de) onthulde gisteren dat de erg omstreden richtlijn over de patenteerbaarheid van software op maandag 24 januari op de agenda staat van de Europese Ministerraad voor landbouw. De site verwijst naar de Luxemburgse Minister van Economie Jeannot Krecke, die woensdag verklaarde dat het onderwerp volgende week maandag definitief moet worden afgehandeld. Bovendien heeft David Ellard, de belangrijkste opsteller van de oorspronkelijke richtlijn, dat nieuws onlangs tijdens een seminarie in Slovenië bevestigd. Dat zegt de vereniging Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), die het voortouw neemt in de strijd tegen softwarepatenten.Het onderwerp staat op agenda van de Ministerraad van Landbouw maar had evengoed door de Ministers van Sport of van Cultuur behandeld kunnen worden. Het gaat namelijk op een puur formele stemming, waarbij de houding van elk van de regeringen in acht wordt genomen. Zoals bekend onthoudt België zich in deze kwestie.Door het feit dat het onderwerp op de agenda staat, en zelfs als belangrijkste onderwerp, vreest de FFII dat de richtlijn 'zeer waarschijnlijk' wordt goedgekeurd. In dat geval wordt de tekst naar het Europes Parlement gestuurd voor een tweede lezing. Wellicht komen er dan geen amendementen meer, aangezien daarvoor in dat stadium een tweederde meederheid nodig is.De opflakkering van het debat in de voorbije maanden (in een vervolgverhaal dat in september 2003 van start ging met de eerste stemming in het Parlement) wees nochtans eerder in de richting van een heropening van het dossier en een nieuw onderzoek door het Parlement, die dan met een gewone meerderheid het voorstel zou kunnen wijzigen. Polen was een van de grootste voorstanders van een uitstel van het onderwerp en van een nieuw onderzoek."Intussen heeft het diplomatische ballet de bovenhand genomen ; Polen heeft al het mogelijke gedaan om het dossier te bevriezen maar het land kan moeilijk een historisch precendent scheppen in de geschiedenis van EU door een beslissing van de Raad opnieuw ter discussie te stellen, ook al heeft het die mogelijkheid. Maar geen enkele lidstaat zal zo ver durven gaan", aldus een bron dichtbij het dossier, aan de kant van tegenstanders. "We moeten er ook rekening mee houden dat er volgende week vrijdag een belangrijk bijeenkomst plaatsvindt tussen de EU en de VS, om de regels in verband met patenten op elkaar af te stemmen. Bepaalde mensen willen daar liever niet met lege handen aankomen", zo zegt dezelfde bron. Een voorstel goedkeuren waartegen wordt geprotesteerd door 370.000 Europeanen, door de Nederlandse Kamer, door de Bundestag, door vooraanstaande economen en informatici en door het Parlement zelf ? Dat is toch onwaarschijnlijjk", vindt Dieter Van Uytvanck, waardvoerder van de FFII.Meer info hierover is te vinden op www.softwarepatenten.be Uw reacties op dit artikel zijn welkom bij olivierf@datanews.be