De Backer baseert zich hiervoor op het Estse systeem, zo verklaarde hij maandag op een colloquium over het onderwerp in de Senaat.

Senaatsvoorzitster Christine Defraigne had een aantal specialisten en actoren naar de Senaat gehaald om van gedachten te wisselen over "De impact van de nieuwe technologieën op onze privacy en de gegevensbescherming: wat staat er op het spel?"

Zichtbaar maken

De Backer verwees naar het privacypaspoort waaraan hij werkt. "Momenteel zijn we aan het oplijsten waar de gegevens van de burgers bewaard worden en hoe die met elkaar verbonden zijn. We willen die gegevens zichtbaar maken voor de mensen", lichtte de Open Vld-staatssecretaris toe. In Estland weten de mensen vandaag reeds via een privacypaspoort waar hun gegevens bewaard worden en wie toegang tot die gegevens heeft gehad. "Indien een eigendomsakte door een notaris geraadpleegd wordt in het kader van een verkoop, is dat OK. Maar dat is het niet als de gegevens ingekeken worden door een ambtenaar", aldus De Backer.

GDPR

Hij wil klaar zijn met de uitwerking van het systeem tegen dat de Europese "General Data Protection Regulation" in mei 2018 van kracht wordt. De verordening handelt over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De regelgeving definieert volgens de staatssecretaris een aantal principes zoals de proportionaliteit, de finaliteit van het opslaan van de gegevens, de toegangsmodaliteiten, beveiliging en transparantie.

(Belga/WK)

De Backer baseert zich hiervoor op het Estse systeem, zo verklaarde hij maandag op een colloquium over het onderwerp in de Senaat. Senaatsvoorzitster Christine Defraigne had een aantal specialisten en actoren naar de Senaat gehaald om van gedachten te wisselen over "De impact van de nieuwe technologieën op onze privacy en de gegevensbescherming: wat staat er op het spel?"Zichtbaar maken De Backer verwees naar het privacypaspoort waaraan hij werkt. "Momenteel zijn we aan het oplijsten waar de gegevens van de burgers bewaard worden en hoe die met elkaar verbonden zijn. We willen die gegevens zichtbaar maken voor de mensen", lichtte de Open Vld-staatssecretaris toe. In Estland weten de mensen vandaag reeds via een privacypaspoort waar hun gegevens bewaard worden en wie toegang tot die gegevens heeft gehad. "Indien een eigendomsakte door een notaris geraadpleegd wordt in het kader van een verkoop, is dat OK. Maar dat is het niet als de gegevens ingekeken worden door een ambtenaar", aldus De Backer.GDPR Hij wil klaar zijn met de uitwerking van het systeem tegen dat de Europese "General Data Protection Regulation" in mei 2018 van kracht wordt. De verordening handelt over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De regelgeving definieert volgens de staatssecretaris een aantal principes zoals de proportionaliteit, de finaliteit van het opslaan van de gegevens, de toegangsmodaliteiten, beveiliging en transparantie.(Belga/WK)