De directie wil deze afdeling van de hand doen. Met de stakingsactie eist het personeel garanties met betrekking tot hun toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden. CAO32bis verplicht de overnemer weliswaar deze over te nemen, maar de werknemers vrezen dat deze op termijn toch zullen worden teruggeschroefd. "We eisen dat ook dat de directie voordelen die de jongste jaren verbaal werden toegekend op papier zet en voor mensen met grote anciënniteit een regeling voor vrijwillig vertrek wordt overeengekomen", aldus Tuytel.

De vakbonden eisen voorts ook de naam van de overnemer. De directie liet woensdag in een mededeling weten "dat ze zich zal engageren om alle bestaande rechten van de werknemers, die getroffen worden door de overplaatsing, te behouden" en "de betrokkenen wil blijven informeren over elke onderhandelingsronde, zowel wat betreft de details van de akkoorden als de aangeboden garanties aan de werknemers". Tuytel betreurt echter dat de directie sinds het begin van de staking nog geen teken gegeven heeft dat men het overleg wil hervatten. Zoals woensdag al aangekondigd zal de staking van deze afdeling, die instaat voor IT-herstellingen bij klanten, tot vrijdag duren. (Belga)

De directie wil deze afdeling van de hand doen. Met de stakingsactie eist het personeel garanties met betrekking tot hun toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden. CAO32bis verplicht de overnemer weliswaar deze over te nemen, maar de werknemers vrezen dat deze op termijn toch zullen worden teruggeschroefd. "We eisen dat ook dat de directie voordelen die de jongste jaren verbaal werden toegekend op papier zet en voor mensen met grote anciënniteit een regeling voor vrijwillig vertrek wordt overeengekomen", aldus Tuytel. De vakbonden eisen voorts ook de naam van de overnemer. De directie liet woensdag in een mededeling weten "dat ze zich zal engageren om alle bestaande rechten van de werknemers, die getroffen worden door de overplaatsing, te behouden" en "de betrokkenen wil blijven informeren over elke onderhandelingsronde, zowel wat betreft de details van de akkoorden als de aangeboden garanties aan de werknemers". Tuytel betreurt echter dat de directie sinds het begin van de staking nog geen teken gegeven heeft dat men het overleg wil hervatten. Zoals woensdag al aangekondigd zal de staking van deze afdeling, die instaat voor IT-herstellingen bij klanten, tot vrijdag duren. (Belga)