De bedrijven menen dat het energieverbruik meespeelt bij de aankoop van een server. Zij vergelijken het met de aankoop van een auto. Daarbij speelt het brandstofverbruik van de auto ook mee bij de aankoop. Een dergelijke standaard is nodig, omdat het koelen van de vrijgekomen warmte steeds meer (energie- en dus milieu-)problemen oplevert. Sun verwacht dat de specificaties voor de standaard medio 2006 klaar zullen zijn. Opvallend is overigens dat chipmaker Intel niet meedoet. Het bedrijf zegt dat hen niks gevraagd is.

De bedrijven menen dat het energieverbruik meespeelt bij de aankoop van een server. Zij vergelijken het met de aankoop van een auto. Daarbij speelt het brandstofverbruik van de auto ook mee bij de aankoop. Een dergelijke standaard is nodig, omdat het koelen van de vrijgekomen warmte steeds meer (energie- en dus milieu-)problemen oplevert. Sun verwacht dat de specificaties voor de standaard medio 2006 klaar zullen zijn. Opvallend is overigens dat chipmaker Intel niet meedoet. Het bedrijf zegt dat hen niks gevraagd is.