Een goeie start-up kiest zijn niche, en dat heeft Unpaid ook gedaan. Het bedrijf van Dirk Dewulf gaat niet achter elke onbetaalde factuur aan, maar richt zich specifiek op 'onbetwiste' B2B-facturen. De CEO verklaart: 'Een paar jaar geleden is de wet veranderd, zodat dit type facturen niet langer voor de ondernemingsrechtbank hoeft te komen. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de procedure door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder worden geregeld. Of door een bemiddelaar zoals Unpaid.'

Oprichter Jeroen De Man (links) en CEO Dirk Dewulf van Unpaid., Unpaid
Oprichter Jeroen De Man (links) en CEO Dirk Dewulf van Unpaid. © Unpaid

Alle kosten voor de schuldenaar

Door ondernemers toe te staan de hele procedure digitaal te voeren, wordt hen veel werk uit handen genomen, en gaat alles vlotter en overzichtelijker. 'Je uploadt de onbetaalde factuur naar Unpaid.be, en meteen checkt ons systeem of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo moet het openstaande bedrag onbetwist zijn, dient het om een betaling tussen twee ondernemers te gaan, mag de betaler niet onder een concordaatsprocedure vallen, en ga zo maar door', aldus Dewulf. Als dat allemaal in orde blijkt, zet het systeem automatisch een deurwaarder op de zaak die binnen de week een aanmaning stuurt. De deurwaarder zal de betaling verder opvolgen en, als na een maand en acht dagen nog altijd geen geld volgt, de schuldenaar dwingen tot betaling.

Aan het eind van de rit krijg je elke euro terug, want alle kosten worden verhaald op de schuldenaar

'Met onze benadering vermijd je niet alleen dure advocatenkosten, maar ook incassobureaus en lange procedures voor de rechtbank', zeg Dewulf. Als schuldeiser betaal je enkel veertig euro voor de geldigheidscontrole en een voorschot op het bedrag dat je wil recupereren. 'Aan het eind van de rit krijg je echter alles terug, want alle kosten, inclusief een schadebeding van maximum tien procent dat onze kosten dekt, worden verhaald op de schuldenaar.'

Niet beperkt tot België

Unpaid heeft ondertussen zo'n achthonderd klanten en Dewulf is vast van plan om er daar snel meer van te maken. 'Daarvoor hebben we een salesprofiel aangeworven en trekken we ook alle marketingregisters open; zowel online advertenties als content-marketing en aanwezigheid op events moeten ervoor zorgen dat we nieuwe klanten bereiken', klinkt het.

Want de ambities blijven niet beperkt tot België. 'In eerste instantie natuurlijk wel, want onze software is specifiek op de Belgische wetgeving toegespitst. Maar we mikken ook al op bedrijven in de buurlanden die met Belgische klanten werken. Voor hen is het immers een nog groter kluwen om onbetaalde rekeningen recht te trekken. Verder onderzoeken we of er in andere landen gelijkaardige regels bestaan waarop wij onze oplossing kunnen toepassen. Sowieso is ons businessplan erg ambitieus: we willen elk jaar 150 procent groeien.'

Opgericht in de schoot van advocatenkantoor De Groote De Man werd Unpaid in april 2019 een zelfstandige organisatie. CEO Dewulf: 'Alles is met geld van oprichter Jeroen De Man en mezelf ontwikkeld. Op basis van ons businessplan hebben we van de bank een financiering gekregen, en daarmee hebben we kunnen opstarten. Pas wanneer de buitenlandse ambitie vorm krijgt, zouden we extern kapitaal overwegen'.

Unpaid

Maatschappelijke zetel: Gent

Aantal vennoten: 2

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Nee

Website: www.unpaid.be

Een goeie start-up kiest zijn niche, en dat heeft Unpaid ook gedaan. Het bedrijf van Dirk Dewulf gaat niet achter elke onbetaalde factuur aan, maar richt zich specifiek op 'onbetwiste' B2B-facturen. De CEO verklaart: 'Een paar jaar geleden is de wet veranderd, zodat dit type facturen niet langer voor de ondernemingsrechtbank hoeft te komen. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de procedure door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder worden geregeld. Of door een bemiddelaar zoals Unpaid.'Door ondernemers toe te staan de hele procedure digitaal te voeren, wordt hen veel werk uit handen genomen, en gaat alles vlotter en overzichtelijker. 'Je uploadt de onbetaalde factuur naar Unpaid.be, en meteen checkt ons systeem of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo moet het openstaande bedrag onbetwist zijn, dient het om een betaling tussen twee ondernemers te gaan, mag de betaler niet onder een concordaatsprocedure vallen, en ga zo maar door', aldus Dewulf. Als dat allemaal in orde blijkt, zet het systeem automatisch een deurwaarder op de zaak die binnen de week een aanmaning stuurt. De deurwaarder zal de betaling verder opvolgen en, als na een maand en acht dagen nog altijd geen geld volgt, de schuldenaar dwingen tot betaling.'Met onze benadering vermijd je niet alleen dure advocatenkosten, maar ook incassobureaus en lange procedures voor de rechtbank', zeg Dewulf. Als schuldeiser betaal je enkel veertig euro voor de geldigheidscontrole en een voorschot op het bedrag dat je wil recupereren. 'Aan het eind van de rit krijg je echter alles terug, want alle kosten, inclusief een schadebeding van maximum tien procent dat onze kosten dekt, worden verhaald op de schuldenaar.'Unpaid heeft ondertussen zo'n achthonderd klanten en Dewulf is vast van plan om er daar snel meer van te maken. 'Daarvoor hebben we een salesprofiel aangeworven en trekken we ook alle marketingregisters open; zowel online advertenties als content-marketing en aanwezigheid op events moeten ervoor zorgen dat we nieuwe klanten bereiken', klinkt het.Want de ambities blijven niet beperkt tot België. 'In eerste instantie natuurlijk wel, want onze software is specifiek op de Belgische wetgeving toegespitst. Maar we mikken ook al op bedrijven in de buurlanden die met Belgische klanten werken. Voor hen is het immers een nog groter kluwen om onbetaalde rekeningen recht te trekken. Verder onderzoeken we of er in andere landen gelijkaardige regels bestaan waarop wij onze oplossing kunnen toepassen. Sowieso is ons businessplan erg ambitieus: we willen elk jaar 150 procent groeien.'Opgericht in de schoot van advocatenkantoor De Groote De Man werd Unpaid in april 2019 een zelfstandige organisatie. CEO Dewulf: 'Alles is met geld van oprichter Jeroen De Man en mezelf ontwikkeld. Op basis van ons businessplan hebben we van de bank een financiering gekregen, en daarmee hebben we kunnen opstarten. Pas wanneer de buitenlandse ambitie vorm krijgt, zouden we extern kapitaal overwegen'.