'Het klinkt misschien gek in deze tijden, maar eigenlijk is Parkinson een pandemie aan het worden', steekt Benoit Tas van wal. Hij is de CEO en co-founder van NeuroPath. 'Wereldwijd leiden al tien miljoen mensen aan de aandoening, en het lijkt erop dat dat dit aantal de komende tien à vijftien jaar zal verdubbelen. Hoe meer patiënten we kunnen behandelen, hoe beter, ook al is er voorlopig geen genezing mogelijk.'

Individueel zorgtraject

De klinische behandeling van Parkinson is volgens Tas beperkt: 'Twee keer per jaar wordt de patiënt bij de neuroloog verwacht, die hem een paar motorische testen laat ondergaan. Dat is niet alleen tamelijk weinig, het brengt ook twee problemen met zich mee. Allereerst gaat het om een momentopname die niet per se representatief is voor de dagelijkse gesteldheid van de patiënt. Daarnaast is er ook geen inzicht in het niet-motorische, zeg maar de levenskwaliteit of het cognitieve.'

De technologie van NeuroPath schiet te hulp. Het bedrijf ontwikkelt een webplatform waarmee tal van gegevens rond een individuele patiënt verzameld worden, zodat zorgverleners zich een beter beeld van de persoon kunnen vormen. 'Dat is nodig, want Parkinson kan zich uiten in wel zestig verschillende symptomen', aldus Tas. 'Dat vereist een individueel zorgtraject, en dat is precies wat wij willen bieden. Niet alleen via een medicatiedagboek met notificaties, maar ook door op gezette tijden via de smartphone te polsen naar het welbevinden van de patiënt. Via de sensoren in diezelfde smartphone voeren we ook kleine motorische testen uit, om bijvoorbeeld tremor te detecteren.'

Deze gegevens worden door NeuroPath vervolgens ter beschikking gesteld aan een neuroloog, kinesist en eventueel een logopedist of psycholoog. Op die manier kunnen deze hulpverleners - indien noodzakelijk - veel sneller het zorgpad aanpassen, bijvoorbeeld door het bijsturen van de medicatie, het eetpatroon of de therapie. 'Het moet een decision support tool zijn, een instrument dat helpt bij de diagnose', vat Benoit Tas samen.

Langer aan het werk

Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat voorop. 'Maar door dat te bewerkstelligen, zorg je tegelijkertijd ook voor een daling van de kosten voor de maatschappij', stelt de CEO. 'Een frequentere opvolging van symptomen en een sneller ingrijpen in het zorgpad kan er immers voor zorgen dat mensen langer aan het werk kunnen blijven, of dat een risico op vallen eerder wordt gedetecteerd. Dat is zeer belangrijk; uit een studie die we in de Verenigde Staten lieten uitvoeren, bleek dat van de 300.000 opgenomen parkinsonpatiënten liefst zeventig procent via de spoedafdeling binnen kwam.'

NeuroPath werd opgericht met eigen middelen van de founders en wat vrienden. 'Daarbovenop kregen we al snel steun van de Waalse en de Vlaams-Brabantse overheden. Zo hadden we in totaal één miljoen ter beschikking', zegt Tas. Voor de verdere ontwikkeling van het product werd een consortium opgericht, NeuroInsights. Daarvoor ontving het bedrijf 3,4 miljoen euro van de Waalse overheid via BioWin.

In de volgende fase wil NeuroPath gaan samenwerken met partners als Multitel, ULiège/CHU, Artevelde Hogeschool en Eonix om extra features te ontwikkelen. 'Zo zouden we graag data van wearables integreren in ons platform, zoals de hartslag en bloeddruk van een patiënt en gegevens van de stappenteller. Via deep learning willen we ook beginnen met stemanalyse, want ook dat kan een goeie indicatie zijn voor de evolutie van de aandoening.'

Hoe Tas daar allemaal geld aan wil verdienen, is nog niet volledig uitgewerkt. 'Er is een B2C-component mogelijk waarbij we een klein abonnementsbedrag zouden vragen aan patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen. Maar we overwegen net zo goed B2B-oplossingen waarbij farmaceutische bedrijven met de geanonimiseerde data aan de slag zouden kunnen gaan, of waarbij zorgverzekeraars de kost op zich nemen.'

Ondertussen heeft Tas ook al voet aan de grond in de Verenigde Staten, met een partner in Chicago die is opgenomen in de incubatoren Matter Health en Polsky. 'De ambities zijn wel degelijk wereldwijd', klinkt het.

NeuroPath

Maatschappelijke zetel: Enghien

Aantal vennoten: 2

Op zoek naar bijkomend kapitaal

Website: neuropath.life

'Het klinkt misschien gek in deze tijden, maar eigenlijk is Parkinson een pandemie aan het worden', steekt Benoit Tas van wal. Hij is de CEO en co-founder van NeuroPath. 'Wereldwijd leiden al tien miljoen mensen aan de aandoening, en het lijkt erop dat dat dit aantal de komende tien à vijftien jaar zal verdubbelen. Hoe meer patiënten we kunnen behandelen, hoe beter, ook al is er voorlopig geen genezing mogelijk.'De klinische behandeling van Parkinson is volgens Tas beperkt: 'Twee keer per jaar wordt de patiënt bij de neuroloog verwacht, die hem een paar motorische testen laat ondergaan. Dat is niet alleen tamelijk weinig, het brengt ook twee problemen met zich mee. Allereerst gaat het om een momentopname die niet per se representatief is voor de dagelijkse gesteldheid van de patiënt. Daarnaast is er ook geen inzicht in het niet-motorische, zeg maar de levenskwaliteit of het cognitieve.'De technologie van NeuroPath schiet te hulp. Het bedrijf ontwikkelt een webplatform waarmee tal van gegevens rond een individuele patiënt verzameld worden, zodat zorgverleners zich een beter beeld van de persoon kunnen vormen. 'Dat is nodig, want Parkinson kan zich uiten in wel zestig verschillende symptomen', aldus Tas. 'Dat vereist een individueel zorgtraject, en dat is precies wat wij willen bieden. Niet alleen via een medicatiedagboek met notificaties, maar ook door op gezette tijden via de smartphone te polsen naar het welbevinden van de patiënt. Via de sensoren in diezelfde smartphone voeren we ook kleine motorische testen uit, om bijvoorbeeld tremor te detecteren.'Deze gegevens worden door NeuroPath vervolgens ter beschikking gesteld aan een neuroloog, kinesist en eventueel een logopedist of psycholoog. Op die manier kunnen deze hulpverleners - indien noodzakelijk - veel sneller het zorgpad aanpassen, bijvoorbeeld door het bijsturen van de medicatie, het eetpatroon of de therapie. 'Het moet een decision support tool zijn, een instrument dat helpt bij de diagnose', vat Benoit Tas samen.Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat voorop. 'Maar door dat te bewerkstelligen, zorg je tegelijkertijd ook voor een daling van de kosten voor de maatschappij', stelt de CEO. 'Een frequentere opvolging van symptomen en een sneller ingrijpen in het zorgpad kan er immers voor zorgen dat mensen langer aan het werk kunnen blijven, of dat een risico op vallen eerder wordt gedetecteerd. Dat is zeer belangrijk; uit een studie die we in de Verenigde Staten lieten uitvoeren, bleek dat van de 300.000 opgenomen parkinsonpatiënten liefst zeventig procent via de spoedafdeling binnen kwam.'NeuroPath werd opgericht met eigen middelen van de founders en wat vrienden. 'Daarbovenop kregen we al snel steun van de Waalse en de Vlaams-Brabantse overheden. Zo hadden we in totaal één miljoen ter beschikking', zegt Tas. Voor de verdere ontwikkeling van het product werd een consortium opgericht, NeuroInsights. Daarvoor ontving het bedrijf 3,4 miljoen euro van de Waalse overheid via BioWin.In de volgende fase wil NeuroPath gaan samenwerken met partners als Multitel, ULiège/CHU, Artevelde Hogeschool en Eonix om extra features te ontwikkelen. 'Zo zouden we graag data van wearables integreren in ons platform, zoals de hartslag en bloeddruk van een patiënt en gegevens van de stappenteller. Via deep learning willen we ook beginnen met stemanalyse, want ook dat kan een goeie indicatie zijn voor de evolutie van de aandoening.'Hoe Tas daar allemaal geld aan wil verdienen, is nog niet volledig uitgewerkt. 'Er is een B2C-component mogelijk waarbij we een klein abonnementsbedrag zouden vragen aan patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen. Maar we overwegen net zo goed B2B-oplossingen waarbij farmaceutische bedrijven met de geanonimiseerde data aan de slag zouden kunnen gaan, of waarbij zorgverzekeraars de kost op zich nemen.'Ondertussen heeft Tas ook al voet aan de grond in de Verenigde Staten, met een partner in Chicago die is opgenomen in de incubatoren Matter Health en Polsky. 'De ambities zijn wel degelijk wereldwijd', klinkt het.