De Europese Raad meldt dat gisteren een gemeenschappelijk standpunt over de richtlijn inzake de octrooieerbaarheid van in computers toegepaste uitvindingen werd bereikt. Spanje stemde tegen, terwijl Oostenrijk, Italië en België zich onthielden. Volgens de woordvoerder van de FFII ([www.ffii.org]), de organisatie die verschillende tegenstanders van de octrooieerbaarheid groepeert, gaat het veeleer om een afgedwongen goedkeuring door het Luxemburgs voorzitterschap. Men zou immers geen rekening hebben gehouden met de eis van verschillende ministers (onder meer uit Nederland en Denemarken) om onder druk van hun nationale parlementen het omstreden onderwerp te verwijderen van de lijst met besluiten zonder discussie. Er loopt overigens een onderzoek om na te gaan of het Europees recht wel werd gerespecteerd.Naast de formele kwesties (het gehannes met dit dossier laat heel wat toeschouwers verbijsterd over het begrip Europese democratie) noteren we dat de tekst nu voor tweede lezing aan het Europees Parlement wordt voorgelegd, dat hierover binnen vier maanden moet beslissen.De reacties op het gebeuren lopen nogal uiteen. "Wij zijn er zeker van dat de inhoud van de richtlijn de technische uitvindingen beschermt en dat dit een reële vooruitgang is voor de innovatie, zeker voor KMOs. De richtlijn beantwoordt aan een echte nood inzake Europese harmonisatie," aldus Filip Geerts van Agoria. Volgens de vereniging van technologische bedrijven kan de richtlijn over de octrooieerbaarheid van in computers toegepaste uitvindingen software niet uitsluiten want "vandaag doet immers alles een beroep op software." Volgens Agoria gaat dit "vaak al te emotioneel" debat niet tussen groten en kleinen. "Zonder octrooiien hebben KMOs nog minder middelen om zich te verdedigen tegen de groten. Het is een kwestie van hen goed te informeren.""De Raad heeft een knieval gemaakt voor Microsoft en co, en heeft de belangen van de Europese software-ontwikkelaars verraden," donderden dan weer de Groenen in het Europees parlement. "De Groenen zullen hun druk opvoeren om te verzekeren dat het voorstel tot richtlijn de tweede lezing niet overleeft." Zelfs als de antis medestanders hebben bij de socialisten en nog andere partijen, zal de strijd niet makkelijk zijn. Het Parlement mag wel amendementen indienen, maar voor elk amendement is een meerderheid nodig, waarbij de afwezigen tellen als nees. Volgens de tegenstanders is dan ook de radicale afwijzing van de richtlijn de enige oplossing.

De Europese Raad meldt dat gisteren een gemeenschappelijk standpunt over de richtlijn inzake de octrooieerbaarheid van in computers toegepaste uitvindingen werd bereikt. Spanje stemde tegen, terwijl Oostenrijk, Italië en België zich onthielden. Volgens de woordvoerder van de FFII ([www.ffii.org]), de organisatie die verschillende tegenstanders van de octrooieerbaarheid groepeert, gaat het veeleer om een afgedwongen goedkeuring door het Luxemburgs voorzitterschap. Men zou immers geen rekening hebben gehouden met de eis van verschillende ministers (onder meer uit Nederland en Denemarken) om onder druk van hun nationale parlementen het omstreden onderwerp te verwijderen van de lijst met besluiten zonder discussie. Er loopt overigens een onderzoek om na te gaan of het Europees recht wel werd gerespecteerd.Naast de formele kwesties (het gehannes met dit dossier laat heel wat toeschouwers verbijsterd over het begrip Europese democratie) noteren we dat de tekst nu voor tweede lezing aan het Europees Parlement wordt voorgelegd, dat hierover binnen vier maanden moet beslissen.De reacties op het gebeuren lopen nogal uiteen. "Wij zijn er zeker van dat de inhoud van de richtlijn de technische uitvindingen beschermt en dat dit een reële vooruitgang is voor de innovatie, zeker voor KMOs. De richtlijn beantwoordt aan een echte nood inzake Europese harmonisatie," aldus Filip Geerts van Agoria. Volgens de vereniging van technologische bedrijven kan de richtlijn over de octrooieerbaarheid van in computers toegepaste uitvindingen software niet uitsluiten want "vandaag doet immers alles een beroep op software." Volgens Agoria gaat dit "vaak al te emotioneel" debat niet tussen groten en kleinen. "Zonder octrooiien hebben KMOs nog minder middelen om zich te verdedigen tegen de groten. Het is een kwestie van hen goed te informeren.""De Raad heeft een knieval gemaakt voor Microsoft en co, en heeft de belangen van de Europese software-ontwikkelaars verraden," donderden dan weer de Groenen in het Europees parlement. "De Groenen zullen hun druk opvoeren om te verzekeren dat het voorstel tot richtlijn de tweede lezing niet overleeft." Zelfs als de antis medestanders hebben bij de socialisten en nog andere partijen, zal de strijd niet makkelijk zijn. Het Parlement mag wel amendementen indienen, maar voor elk amendement is een meerderheid nodig, waarbij de afwezigen tellen als nees. Volgens de tegenstanders is dan ook de radicale afwijzing van de richtlijn de enige oplossing.