Duitsland en Nederland beslisten een tijd geleden al om bij de komende verkiezingen de computer achterwege te laten, maar België zal op 7 juni elektronisch blijven stemmen. De huidige applicaties - Digivote van Steria en Jites van Stesud - worden na deze stembusgang en een "proefperiode" van 14 jaar wel afgevoerd.

In september 2008 schreef de FOD Binnenlandse Zaken een openbare aanbesteding uit voor de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem. De kostprijs zou tussen de 75 en 175 miljoen euro bedragen. Er komt eerst een prototype, samen met een haalbaarheidsstudie, en vervolgens het volledige programma, samen met de registratieapplicaties, de ontcijfering en telling van de stemmen, en onderhoud gedurende 15 jaar. Eind juni volgt de publicatie van een shortlist. Als antwoord op de kritiek van het BeVoting-rapport, moet het nieuwe systeem ook de mogelijkheid bieden om het stembiljet af te drukken in het hokje. Het bestek verplicht de geïnteresseerde bedrijven op 60 (!)dagen tijd een oplossing te ontwikkelen, op straffe van boete (bedoeling was oorspronkelijk een testversie te lanceren voor de verkiezingen van 2009). Om die reden heeft Stesud trouwens deze keer verstek gegeven.

De zware kritiek op de kosten van elektronisch stemmen blijft: 4,50 euro per elektronische kiezer, tegen 1,50 euro voor de klassieke stembusgang, aldus Binnenlandse Zaken. De zowat 23.000 pc's die door 56 procent van de Belgen op 7 juni moeten worden gebruikt zijn inmiddels sterk verouderd (tot meer dan 10 jaar oud). Het risico op defecten is reëel - in sommige gevallen worden nog Pentiums van de eerste generatie gebruikt.

In zijn verkiezingsprogramma verklaart de PS zich voorstander van een terugkeer naar papieren stembiljetten, maar Ecolo voelt daar weinig voor.

Duitsland en Nederland beslisten een tijd geleden al om bij de komende verkiezingen de computer achterwege te laten, maar België zal op 7 juni elektronisch blijven stemmen. De huidige applicaties - Digivote van Steria en Jites van Stesud - worden na deze stembusgang en een "proefperiode" van 14 jaar wel afgevoerd. In september 2008 schreef de FOD Binnenlandse Zaken een openbare aanbesteding uit voor de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem. De kostprijs zou tussen de 75 en 175 miljoen euro bedragen. Er komt eerst een prototype, samen met een haalbaarheidsstudie, en vervolgens het volledige programma, samen met de registratieapplicaties, de ontcijfering en telling van de stemmen, en onderhoud gedurende 15 jaar. Eind juni volgt de publicatie van een shortlist. Als antwoord op de kritiek van het BeVoting-rapport, moet het nieuwe systeem ook de mogelijkheid bieden om het stembiljet af te drukken in het hokje. Het bestek verplicht de geïnteresseerde bedrijven op 60 (!)dagen tijd een oplossing te ontwikkelen, op straffe van boete (bedoeling was oorspronkelijk een testversie te lanceren voor de verkiezingen van 2009). Om die reden heeft Stesud trouwens deze keer verstek gegeven. De zware kritiek op de kosten van elektronisch stemmen blijft: 4,50 euro per elektronische kiezer, tegen 1,50 euro voor de klassieke stembusgang, aldus Binnenlandse Zaken. De zowat 23.000 pc's die door 56 procent van de Belgen op 7 juni moeten worden gebruikt zijn inmiddels sterk verouderd (tot meer dan 10 jaar oud). Het risico op defecten is reëel - in sommige gevallen worden nog Pentiums van de eerste generatie gebruikt. In zijn verkiezingsprogramma verklaart de PS zich voorstander van een terugkeer naar papieren stembiljetten, maar Ecolo voelt daar weinig voor.