Stork, het project dat als doel heeft een architectuur uit te werken die de interoperabiliteit tussen alle Europese identificatiesystemen kan garanderen, krijgt een opvolger.

Stork is één van de bouwstenen die Europa moeten helpen evolueren naar een zogenaamde 'Digital Single Market', één markt grote zonder binnengrenzen. Laat dat nu net de doelstelling van de Digital Agenda van eurocommissaris Neelie Kroes zijn. "Wat je ook doet: je moet beginnen met te zeggen wie je bent. Dat is de basisbouwsteen die ze met Stork aan het leggen zijn", vertelt Frank Leyman, manager international relations bij Fedict.

Stork 1 loopt nu na 3 jaar naar z'n einde. "We hebben een architectuur gebouwd die we getest hebben in enkele pilootprojecten", aldus Leyman. "Die werken allemaal, zij het wel binnen die 'piloot'-context. De conclusie van het finale rapport zal zijn: technologisch is het mogelijk, maar we zitten nog met een aantal vraagtekens, onder meer op vlak van het wetgevende kader."

Stork 1 identificeerde enkel de burger. "We gaan in Stork 2, dat in januari start, aan die burger een aantal supplementaire 'attributen' hangen, zodat je die ook in zijn professionele omgeving zal kunnen herkennen. Ook gaan we er identificatie van bedrijven aan toevoegen. " Het nieuwe project heeft al interesse gewekt van 19 landen en meer dan 50 partners. Doel is dat Stork snel geïmplementeerd wordt bij de lidstaten. "De Europese Commissie wilt niet wachten tot het einde van Stork 2. De ambitie is om tegen 2013 de landen te beginnen uitnodigen om te implementeren."

Stork, het project dat als doel heeft een architectuur uit te werken die de interoperabiliteit tussen alle Europese identificatiesystemen kan garanderen, krijgt een opvolger. Stork is één van de bouwstenen die Europa moeten helpen evolueren naar een zogenaamde 'Digital Single Market', één markt grote zonder binnengrenzen. Laat dat nu net de doelstelling van de Digital Agenda van eurocommissaris Neelie Kroes zijn. "Wat je ook doet: je moet beginnen met te zeggen wie je bent. Dat is de basisbouwsteen die ze met Stork aan het leggen zijn", vertelt Frank Leyman, manager international relations bij Fedict. Stork 1 loopt nu na 3 jaar naar z'n einde. "We hebben een architectuur gebouwd die we getest hebben in enkele pilootprojecten", aldus Leyman. "Die werken allemaal, zij het wel binnen die 'piloot'-context. De conclusie van het finale rapport zal zijn: technologisch is het mogelijk, maar we zitten nog met een aantal vraagtekens, onder meer op vlak van het wetgevende kader." Stork 1 identificeerde enkel de burger. "We gaan in Stork 2, dat in januari start, aan die burger een aantal supplementaire 'attributen' hangen, zodat je die ook in zijn professionele omgeving zal kunnen herkennen. Ook gaan we er identificatie van bedrijven aan toevoegen. " Het nieuwe project heeft al interesse gewekt van 19 landen en meer dan 50 partners. Doel is dat Stork snel geïmplementeerd wordt bij de lidstaten. "De Europese Commissie wilt niet wachten tot het einde van Stork 2. De ambitie is om tegen 2013 de landen te beginnen uitnodigen om te implementeren."