Fedict heeft in ons land het bestek gepubliceerd voor de Belgische bijdrage aan het Stork-consortium. Dat werkt een Europese architectuur uit die de interoperabiliteit tussen alle Europese identificatiesystemen moet garanderen.

De bedoeling van het Stork-consortium is veel eenvoudiger dan bovenstaande zin klinkt. Frank Leyman, manager international relations bij Fedict, legt uit: "Een Belg die in Spanje woont bijvoorbeeld, moet met zijn eigen identiteitskaart (in het geval van België: de eID) zijn belastingbrief kunnen invullen, ondertekenen en doorsturen of moet zich in een Spaans ziekenhuis met zijn eID gemakkelijk kunnen identificeren. In de verschillende Europese landen zijn immers tal van identificatiesystemen in zwang, gaande van smartcards over virtuele paspoorten tot fysieke paspoorten. Om al die systemen leesbaar en bruikbaar te kunnen maken in het buitenland ("any-to-any"), moet een overkoepelende it-architectuur worden gebouwd en moeten de nodige werkinstrumenten ter beschikking worden gesteld."

Het Stork-consortium lanceert proefprojecten voor de verschillende bouwstenen om tegen 2010 met een compleet 'interoperabiliteitsframework' op de proppen te komen. Het consortium bestaat uit 14 landen en 29 partners. "Wij hebben ons onmiddellijk geëngageerd om één van de voortrekkers van het consortium te worden", zegt Leyman. "België heeft immers al aanzienlijke inspanningen en investeringen gedaan rond de eID. We vonden het toch belangrijk dat die niet verloren zouden gaan." Het Stork-project kost in totaal 20 miljoen euro, waarvan de helft door de Europese Commissie betaald wordt en de andere helft door de lidstaten.

"Ieder land zorgt voor bouwstenen in Stork. Fedict houdt zich bezig met de architectuur. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werpt het eigen Limosa-systeem in de strijd (voor de meldingsplicht rond werknemers in het buitenland, nvdr)." De aanbesteding voor de Belgische bouwstenen is onlangs uitgeschreven. Wat de budgettaire waarde is van het Belgische aandeel in de Stork-koek wilt Leyman nog niet kwijt. "Het is in elk geval van belang - dat staat ook in het bestek - dat de gekozen partners de Belgische eID-context, -technologie en -regelgeving ten volle begrijpen."

Fedict heeft in ons land het bestek gepubliceerd voor de Belgische bijdrage aan het Stork-consortium. Dat werkt een Europese architectuur uit die de interoperabiliteit tussen alle Europese identificatiesystemen moet garanderen. De bedoeling van het Stork-consortium is veel eenvoudiger dan bovenstaande zin klinkt. Frank Leyman, manager international relations bij Fedict, legt uit: "Een Belg die in Spanje woont bijvoorbeeld, moet met zijn eigen identiteitskaart (in het geval van België: de eID) zijn belastingbrief kunnen invullen, ondertekenen en doorsturen of moet zich in een Spaans ziekenhuis met zijn eID gemakkelijk kunnen identificeren. In de verschillende Europese landen zijn immers tal van identificatiesystemen in zwang, gaande van smartcards over virtuele paspoorten tot fysieke paspoorten. Om al die systemen leesbaar en bruikbaar te kunnen maken in het buitenland ("any-to-any"), moet een overkoepelende it-architectuur worden gebouwd en moeten de nodige werkinstrumenten ter beschikking worden gesteld." Het Stork-consortium lanceert proefprojecten voor de verschillende bouwstenen om tegen 2010 met een compleet 'interoperabiliteitsframework' op de proppen te komen. Het consortium bestaat uit 14 landen en 29 partners. "Wij hebben ons onmiddellijk geëngageerd om één van de voortrekkers van het consortium te worden", zegt Leyman. "België heeft immers al aanzienlijke inspanningen en investeringen gedaan rond de eID. We vonden het toch belangrijk dat die niet verloren zouden gaan." Het Stork-project kost in totaal 20 miljoen euro, waarvan de helft door de Europese Commissie betaald wordt en de andere helft door de lidstaten. "Ieder land zorgt voor bouwstenen in Stork. Fedict houdt zich bezig met de architectuur. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werpt het eigen Limosa-systeem in de strijd (voor de meldingsplicht rond werknemers in het buitenland, nvdr)." De aanbesteding voor de Belgische bouwstenen is onlangs uitgeschreven. Wat de budgettaire waarde is van het Belgische aandeel in de Stork-koek wilt Leyman nog niet kwijt. "Het is in elk geval van belang - dat staat ook in het bestek - dat de gekozen partners de Belgische eID-context, -technologie en -regelgeving ten volle begrijpen."