Had in de eerste helft van 2005 ca. 74 procent van de top 50 van 'kwaadaardige code' code een misdadige inslag, dan was dat in de tweede helft al ca. 80 procent. Naast afpersing door de dreiging met een 'denial of service', probeerde die malware gewoonlijk vertrouwelijke informatie te stelen. Daarbij worden ook in toenemende mate kleinere, meer regionale bedrijven geviseerd (wat overigens ook het geval is voor de phishing-aanvallen).Hoewel het aantal door 'bots' geïnfecteerde systemen lichtjes lager ligt, worden ze wel vaker voor dergelijke denial of services aanvallen aangewend.Inzake virussen vertoonde de tweede helft van het jaar wel een stijging van het aantal varianten, maar een daling van het aantal nieuwe virusfamilies. Voorts bleken er ook minder 'gemiddeld tot extreem ernstige' dreigingen te zijn.

Had in de eerste helft van 2005 ca. 74 procent van de top 50 van 'kwaadaardige code' code een misdadige inslag, dan was dat in de tweede helft al ca. 80 procent. Naast afpersing door de dreiging met een 'denial of service', probeerde die malware gewoonlijk vertrouwelijke informatie te stelen. Daarbij worden ook in toenemende mate kleinere, meer regionale bedrijven geviseerd (wat overigens ook het geval is voor de phishing-aanvallen).Hoewel het aantal door 'bots' geïnfecteerde systemen lichtjes lager ligt, worden ze wel vaker voor dergelijke denial of services aanvallen aangewend.Inzake virussen vertoonde de tweede helft van het jaar wel een stijging van het aantal varianten, maar een daling van het aantal nieuwe virusfamilies. Voorts bleken er ook minder 'gemiddeld tot extreem ernstige' dreigingen te zijn.