Met nog twee weken voor de boeg voor particulieren om hun belastingaangifte in te dienen, lijkt Tax-on-web bij hen almaar meer het voordeel van de twijfel te krijgen.

Op 11 juni middernacht had de FOD precies 788.176 aangiftes geregistreerd via Tax-on-web. Daarvan werden er 215.714 door particulieren ingevuld. Vorig jaar waren dat er zo'n 200.000 binnen de wettelijke periode. De rest zijn aangiftes die door ambtenaren of mandatarissen werden ingegeven. Particulieren hebben dit jaar tot 30 juni om hun belastingaangifte in te dien. Mandatarissen krijgen tot eind oktober om de aangifte(s) van hun klant(en) in te dienen. Vorig jaar registreerde de FOD Financiën uiteindelijk in totaal 1,7 miljoen belastingaangiften via het internet, dus via Tax-on-web. Dit jaar hoopt de overheidsdienst de kaap van 2 miljoen elektronische aangiftes te ronden.

Volgens ict-directeur bij Financiën Louis Collet is een ander bemoedigend element dat "het aantal mensen die hun aangifte via eID hebben ingevuld al verdubbeld is." Hij verheugt zich ook over de tevredenheidsenquête bij belastingplichtigen die Tax-on-web vorig jaar gebruikten. Van hen zei 95 procent dat ze het systeem opnieuw zouden gebruiken, 3 procent 'misschien' en 2 procent wist het nog niet.

Overigens zou tegen september - er is nog een testproject gaande - elk van de 30.000 ambtenaren van de FOD Financiën gratis een eID-reader moeten ontvangen. Daarmee kunnen ze hun professionele e-mail op het internet raadplegen via MyMinFin, met de nodige beveiliging natuurlijk.

Met nog twee weken voor de boeg voor particulieren om hun belastingaangifte in te dienen, lijkt Tax-on-web bij hen almaar meer het voordeel van de twijfel te krijgen. Op 11 juni middernacht had de FOD precies 788.176 aangiftes geregistreerd via Tax-on-web. Daarvan werden er 215.714 door particulieren ingevuld. Vorig jaar waren dat er zo'n 200.000 binnen de wettelijke periode. De rest zijn aangiftes die door ambtenaren of mandatarissen werden ingegeven. Particulieren hebben dit jaar tot 30 juni om hun belastingaangifte in te dien. Mandatarissen krijgen tot eind oktober om de aangifte(s) van hun klant(en) in te dienen. Vorig jaar registreerde de FOD Financiën uiteindelijk in totaal 1,7 miljoen belastingaangiften via het internet, dus via Tax-on-web. Dit jaar hoopt de overheidsdienst de kaap van 2 miljoen elektronische aangiftes te ronden. Volgens ict-directeur bij Financiën Louis Collet is een ander bemoedigend element dat "het aantal mensen die hun aangifte via eID hebben ingevuld al verdubbeld is." Hij verheugt zich ook over de tevredenheidsenquête bij belastingplichtigen die Tax-on-web vorig jaar gebruikten. Van hen zei 95 procent dat ze het systeem opnieuw zouden gebruiken, 3 procent 'misschien' en 2 procent wist het nog niet. Overigens zou tegen september - er is nog een testproject gaande - elk van de 30.000 ambtenaren van de FOD Financiën gratis een eID-reader moeten ontvangen. Daarmee kunnen ze hun professionele e-mail op het internet raadplegen via MyMinFin, met de nodige beveiliging natuurlijk.