Het online belastingaangiftesysteem Tax-on-web liet het gisteren afweten. Ironisch genoeg was dat kort na een hoera-boodschap van de FOD Financiën over het groeiende aantal gebruikers van het systeem.

Het was de ACOD die de kat de bel aanbond. De vakbond vond het ongehoord dat belastingplichtigen eerst uren moesten aanschuiven om dan te horen te krijgen dat ze weer naar huis moesten. Zulks gebeurde onder andere in de vernieuwde Financietoren, waar een groot deel van de belastingplichtigen van Brussel terecht moet.

"ACOD Financiën stelt vast dat dit de zoveelste keer is dat men met het informaticasysteem van Financiën niet kan waarmaken wat wordt beloofd", fulmineert de vakbond in een persbericht. "Nog dit weekend werden nieuwe plannen met veel bombarie aangekondigd."

Het zou gaan om een bug in de software, klinkt het. Dat brengt de ACOD ertoe dat de toepassing onvoldoende getest zou zijn. "Nochtans acht men in de informaticasector een minimale testfase van zes maanden noodzakelijk. Bij de FOD Financiën gebeurt dat nauwelijks of nooit. Bij een vorige grote panne beweerde de overheid ook nog staalhard dat dergelijke pannes gemiddeld slechts eens in de vijf jaar voorkomen. ACOD Financiën weet wel beter..."

Bij ict-verantwoordelijke Louis Collet van Financiën werd om wat meer uitleg gevraagd, maar (nog) niet bekomen.

Het online belastingaangiftesysteem Tax-on-web liet het gisteren afweten. Ironisch genoeg was dat kort na een hoera-boodschap van de FOD Financiën over het groeiende aantal gebruikers van het systeem. Het was de ACOD die de kat de bel aanbond. De vakbond vond het ongehoord dat belastingplichtigen eerst uren moesten aanschuiven om dan te horen te krijgen dat ze weer naar huis moesten. Zulks gebeurde onder andere in de vernieuwde Financietoren, waar een groot deel van de belastingplichtigen van Brussel terecht moet. "ACOD Financiën stelt vast dat dit de zoveelste keer is dat men met het informaticasysteem van Financiën niet kan waarmaken wat wordt beloofd", fulmineert de vakbond in een persbericht. "Nog dit weekend werden nieuwe plannen met veel bombarie aangekondigd." Het zou gaan om een bug in de software, klinkt het. Dat brengt de ACOD ertoe dat de toepassing onvoldoende getest zou zijn. "Nochtans acht men in de informaticasector een minimale testfase van zes maanden noodzakelijk. Bij de FOD Financiën gebeurt dat nauwelijks of nooit. Bij een vorige grote panne beweerde de overheid ook nog staalhard dat dergelijke pannes gemiddeld slechts eens in de vijf jaar voorkomen. ACOD Financiën weet wel beter..." Bij ict-verantwoordelijke Louis Collet van Financiën werd om wat meer uitleg gevraagd, maar (nog) niet bekomen.