31 juli 2004 was enkel voor particulieren de uiterste inzenddatum voor de belastingaangiften van het inkomsten,jaar 2003. De FOD Financiën verwacht dat het cijfer van particuliere aangiften, voorlopig 124.228 nog zal aandikken, aangezien nog een tienduizendtal aangiftes wel werd geopend maar nog niet verstuurd. Ook al is de inzendtermijn verstreken, toch zullen deze 'e-telaatkomers' het totale cijfer dus nog behoorlijk kunnen doen stijgen, potentieel zelfs tot 134.723.Daarnaast is er nog een groot aantal aangiftes die worden ingevuld en verzondern door mandatarissen~: boekhouders of fiduciaires bijvoorbeeld. Deze groep mag zijn aangiften tot 31 oktober online verzenden. Eind juli bedroeg het aantal actieve manadatarissen 90.102.In totaal heeft de FOD Financiën dit jaar 208.994 'tokens' verstuurd, de elektronische jetons waarmee de online aangifte kan worden geactiveerd. Merk ook op dat de tokens die vorig jaar werden verstuurd, ook dit jaar geldig bleven. Het geheel mag dus een opmerkelijk succes genoemd worden. Ook al had Staatsecretaris voor informatisering van de Staat Peter Vanvelthoven nog voorspeld: "In 2004, moet dit aantal [57.000 online aangiften in 2003, nvdr] exploderen. Dit is haalbaar.", toch had hij wellicht niet aan zulke explosie gedacht...Nog even ter vergelijking~: in Frankrijk werden dit jaar 1,25 million aangiften via het internet verstuurd. Daar werd het systeem wel al in 2000 ingevoerd.

31 juli 2004 was enkel voor particulieren de uiterste inzenddatum voor de belastingaangiften van het inkomsten,jaar 2003. De FOD Financiën verwacht dat het cijfer van particuliere aangiften, voorlopig 124.228 nog zal aandikken, aangezien nog een tienduizendtal aangiftes wel werd geopend maar nog niet verstuurd. Ook al is de inzendtermijn verstreken, toch zullen deze 'e-telaatkomers' het totale cijfer dus nog behoorlijk kunnen doen stijgen, potentieel zelfs tot 134.723.Daarnaast is er nog een groot aantal aangiftes die worden ingevuld en verzondern door mandatarissen~: boekhouders of fiduciaires bijvoorbeeld. Deze groep mag zijn aangiften tot 31 oktober online verzenden. Eind juli bedroeg het aantal actieve manadatarissen 90.102.In totaal heeft de FOD Financiën dit jaar 208.994 'tokens' verstuurd, de elektronische jetons waarmee de online aangifte kan worden geactiveerd. Merk ook op dat de tokens die vorig jaar werden verstuurd, ook dit jaar geldig bleven. Het geheel mag dus een opmerkelijk succes genoemd worden. Ook al had Staatsecretaris voor informatisering van de Staat Peter Vanvelthoven nog voorspeld: "In 2004, moet dit aantal [57.000 online aangiften in 2003, nvdr] exploderen. Dit is haalbaar.", toch had hij wellicht niet aan zulke explosie gedacht...Nog even ter vergelijking~: in Frankrijk werden dit jaar 1,25 million aangiften via het internet verstuurd. Daar werd het systeem wel al in 2000 ingevoerd.