De fiscale administratie heeft een werkgroep verzameld met spelers uit de overheid, de privé-sector en bedrijfsfederaties, om een omzendbrief op te stellen over de praktische uitvoering van de wetgeving op de elektronische facturatie, die nu anderhalf jaar in voege is. De omzendbrief moet met name verduidelijking brengen op het vlak van de BTW en de archiveringstermijnen. Het definitieve rapport zal de komende dagen worden voorgesteld aan de politieke wereld, met name aan staatssecretaris Hervé Jamar. Er worden geen praktische gevolgen verwacht voor het eind van dit jaar.Het VBO en Fedis (de federatie van de distributieondernemingen) maken gebruik van de gelegenheid gebruik om hun eisen kenbaar te maken. In een gemeenschappelijk persbericht stellen de twee federaties dat ze grote voorstanders zijn van elektronische facturatie, aangezien die voor een grote administratieve vereenvoudiging kan zorgen. Ze betreuren echter de rigiditeit van de huidige wetgeving. "Het feit dat er in 2004 slechts ongeveer 500.000 op een totaal van zowat 1 miljard facturen elektronisch werden verstuurd bewijst dat de huidige reglementering veel te rigide is", stellen ze. Ze voegen daaraan toe dat "meer flexibiliteit dankzij de gelijke behandeling van de verschillende vormen van e-facturatie en door een aangepast kader voor de verbeterende stukken, ervoor kan zorgen dat ook KMO's massaal elektronisch gaan factureren". De federaties zijn ook van mening dat het argument van de strijd tegen de fiscale fraude niet mag worden misbruikt om het alle ondernemingen moeilijker te maken.Isabel, samen met Certipost de belangrijkste leverancier van technologie voor elektronische facturatie, is van mening dat men de eventuele juridische drempel niet moet overschatten: "Elektronische facturatie is weliswaar onderworpen aan meer eisen dan de klassieke facturatie, bijvoorbeeld op het vlak van de authenticiteit. Maar het is normaal dat de elektronische wereld enkele extra voorzorgen vereist, als we ons willen wapenen tegen de risico's van massaal misbruik. De reglementering is zeker niet de grootste rem. Het is eerder de agst voor het onbekende en de weerstand tegenover veranderingen", zegt Christian Luyten, verantwoordelijk voor elektronische facturatie bij Isabel. Hij voegt daaraan toe dat elektronische facturatie de implementatie vereist van archiveringssystemen en van oplossingen voor documentstromen die niet altijd eenvoudig zijn.Volgens een bron dicht bij het dossier heeft de vraag van het VBO en Fedis om de bewaartermijn van elektronische facturen te verkorten tot 5 jaar in plaats van de huidige 10 jaar, zeer weinig kans op slagen.

De fiscale administratie heeft een werkgroep verzameld met spelers uit de overheid, de privé-sector en bedrijfsfederaties, om een omzendbrief op te stellen over de praktische uitvoering van de wetgeving op de elektronische facturatie, die nu anderhalf jaar in voege is. De omzendbrief moet met name verduidelijking brengen op het vlak van de BTW en de archiveringstermijnen. Het definitieve rapport zal de komende dagen worden voorgesteld aan de politieke wereld, met name aan staatssecretaris Hervé Jamar. Er worden geen praktische gevolgen verwacht voor het eind van dit jaar.Het VBO en Fedis (de federatie van de distributieondernemingen) maken gebruik van de gelegenheid gebruik om hun eisen kenbaar te maken. In een gemeenschappelijk persbericht stellen de twee federaties dat ze grote voorstanders zijn van elektronische facturatie, aangezien die voor een grote administratieve vereenvoudiging kan zorgen. Ze betreuren echter de rigiditeit van de huidige wetgeving. "Het feit dat er in 2004 slechts ongeveer 500.000 op een totaal van zowat 1 miljard facturen elektronisch werden verstuurd bewijst dat de huidige reglementering veel te rigide is", stellen ze. Ze voegen daaraan toe dat "meer flexibiliteit dankzij de gelijke behandeling van de verschillende vormen van e-facturatie en door een aangepast kader voor de verbeterende stukken, ervoor kan zorgen dat ook KMO's massaal elektronisch gaan factureren". De federaties zijn ook van mening dat het argument van de strijd tegen de fiscale fraude niet mag worden misbruikt om het alle ondernemingen moeilijker te maken.Isabel, samen met Certipost de belangrijkste leverancier van technologie voor elektronische facturatie, is van mening dat men de eventuele juridische drempel niet moet overschatten: "Elektronische facturatie is weliswaar onderworpen aan meer eisen dan de klassieke facturatie, bijvoorbeeld op het vlak van de authenticiteit. Maar het is normaal dat de elektronische wereld enkele extra voorzorgen vereist, als we ons willen wapenen tegen de risico's van massaal misbruik. De reglementering is zeker niet de grootste rem. Het is eerder de agst voor het onbekende en de weerstand tegenover veranderingen", zegt Christian Luyten, verantwoordelijk voor elektronische facturatie bij Isabel. Hij voegt daaraan toe dat elektronische facturatie de implementatie vereist van archiveringssystemen en van oplossingen voor documentstromen die niet altijd eenvoudig zijn.Volgens een bron dicht bij het dossier heeft de vraag van het VBO en Fedis om de bewaartermijn van elektronische facturen te verkorten tot 5 jaar in plaats van de huidige 10 jaar, zeer weinig kans op slagen.